هدر اصلی

ناطقان میان دستور6 بهمن ماه 98 مجلس شورای اسلامی


اسامی ناطقان میان دستور6 بهمن ماه 98 مجلس شورای اسلامی به شرح زیر است: فریده اولادقباد، شهباز حسن پور بیگلری، اکبر رنجبرزاده، محمد بیرانوندی، سیدعلی ادیانی
حمیدرضا راهل یکشنبه 6 بهمن 1398 ساعت 15:30
فریده اولادقباد در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/202001107650030966.jpg Icana
فریده اولادقباد در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/202001107820336324.jpg Icana
فریده اولادقباد در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/202001106733276859.jpg Icana
شهباز حسن پور بیگلری در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/202001103708503328.jpg Icana
شهباز حسن پور بیگلری در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/202001107798523822.jpg Icana
شهباز حسن پور بیگلری در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/202001109929790590.jpg Icana
شهباز حسن پور بیگلری در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/202001107838969295.jpg Icana
اکبر رنجبرزاده در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/202001103558295289.jpg Icana
اکبر رنجبرزاده در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/202001106204941455.jpg Icana
اکبر رنجبرزاده در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/202001105838058251.jpg Icana
اکبر رنجبرزاده در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/202001102892911885.jpg Icana
محمد بیرانوندی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/202001103580916668.jpg Icana
محمد بیرانوندی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/202001105277113182.jpg Icana
محمد بیرانوندی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/202001103469872746.jpg Icana
محمد بیرانوندی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/202001103718055336.jpg Icana
سیدعلی ادیانی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/202001100472986920.jpg Icana
سیدعلی ادیانی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/202001105710882336.jpg Icana
سیدعلی ادیانی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/202001109491774526.jpg Icana
سیدعلی ادیانی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/202001105668771821.jpg Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

PC
Powerd By : Tasvirnet