هدر اصلی

بازدید مسعود پزشکیان از یکی از شرکت های صنعتی


مسعود پزشکیان، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی یکی از شرکت های صنعتی بازدید کرد.
فرج صمدی سه‌شنبه 8 بهمن 1398 ساعت 09:09
بازدید مسعود پزشکیان از شرکت بهاران آسانسور https://cdn.icana.ir/d/019/202001106831810101.jpg , مسعود پزشکیان, بازدید, شرکت بهاران آسانسور Icana
بازدید مسعود پزشکیان از شرکت بهاران آسانسور https://cdn.icana.ir/d/019/202001108258552767.jpg , مسعود پزشکیان, بازدید, شرکت بهاران آسانسور Icana
بازدید مسعود پزشکیان از شرکت بهاران آسانسور https://cdn.icana.ir/d/019/202001106950642311.jpg , مسعود پزشکیان, بازدید, شرکت بهاران آسانسور Icana
بازدید مسعود پزشکیان از شرکت بهاران آسانسور https://cdn.icana.ir/d/019/202001100514283007.jpg , مسعود پزشکیان, بازدید, شرکت بهاران آسانسور Icana
بازدید مسعود پزشکیان از شرکت بهاران آسانسور https://cdn.icana.ir/d/019/202001109331489538.jpg , مسعود پزشکیان, بازدید, شرکت بهاران آسانسور Icana
بازدید مسعود پزشکیان از شرکت بهاران آسانسور https://cdn.icana.ir/d/019/202001107641243341.jpg , مسعود پزشکیان, بازدید, شرکت بهاران آسانسور Icana
بازدید مسعود پزشکیان از شرکت بهاران آسانسور https://cdn.icana.ir/d/019/202001107537457692.jpg , مسعود پزشکیان, بازدید, شرکت بهاران آسانسور Icana
بازدید مسعود پزشکیان از شرکت بهاران آسانسور https://cdn.icana.ir/d/019/202001103907383782.jpg , مسعود پزشکیان, بازدید, شرکت بهاران آسانسور Icana
بازدید مسعود پزشکیان از شرکت بهاران آسانسور https://cdn.icana.ir/d/019/202001100348354191.jpg , مسعود پزشکیان, بازدید, شرکت بهاران آسانسور Icana
بازدید مسعود پزشکیان از شرکت بهاران آسانسور https://cdn.icana.ir/d/019/202001103845110528.jpg , مسعود پزشکیان, بازدید, شرکت بهاران آسانسور Icana
بازدید مسعود پزشکیان از شرکت بهاران آسانسور https://cdn.icana.ir/d/019/202001105112555026.jpg , مسعود پزشکیان, بازدید, شرکت بهاران آسانسور Icana
بازدید مسعود پزشکیان از شرکت بهاران آسانسور https://cdn.icana.ir/d/019/202001105198639353.jpg , مسعود پزشکیان, بازدید, شرکت بهاران آسانسور Icana
بازدید مسعود پزشکیان از شرکت بهاران آسانسور https://cdn.icana.ir/d/019/202001109979730608.jpg , مسعود پزشکیان, بازدید, شرکت بهاران آسانسور Icana
بازدید مسعود پزشکیان از شرکت بهاران آسانسور https://cdn.icana.ir/d/019/202001107050608570.jpg , مسعود پزشکیان, بازدید, شرکت بهاران آسانسور Icana
بازدید مسعود پزشکیان از شرکت بهاران آسانسور https://cdn.icana.ir/d/019/202001107404115481.jpg , مسعود پزشکیان, بازدید, شرکت بهاران آسانسور Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

PC
Powerd By : Tasvirnet