هدر اصلی

بدرقه رسمی دکتر علی لاریجانی پیش از سفر به کشور سوریه


رئیس مجلس شورای اسلامی صبح امروز یکشنبه 27 بهمن ۱۳۹۷ برای دیدار با مقامات سوریه، تهران را به مقصد سوریه ترک کرد.
یکشنبه 27 بهمن 1398 ساعت 10:38
بدرقه رسمی دکتر علی لاریجانی پیش از سفر به کشور سوریه https://cdn.icana.ir/d/019/202002108180368309.jpg Icana
بدرقه رسمی دکتر علی لاریجانی پیش از سفر به کشور سوریه https://cdn.icana.ir/d/019/202002108636689775.jpg Icana
بدرقه رسمی دکتر علی لاریجانی پیش از سفر به کشور سوریه https://cdn.icana.ir/d/019/202002108413280450.jpg Icana
بدرقه رسمی دکتر علی لاریجانی پیش از سفر به کشور سوریه https://cdn.icana.ir/d/019/202002108695942624.jpg Icana
بدرقه رسمی دکتر علی لاریجانی پیش از سفر به کشور سوریه https://cdn.icana.ir/d/019/202002108148012974.jpg Icana
بدرقه رسمی دکتر علی لاریجانی پیش از سفر به کشور سوریه https://cdn.icana.ir/d/019/202002108496942490.jpg Icana
بدرقه رسمی دکتر علی لاریجانی پیش از سفر به کشور سوریه https://cdn.icana.ir/d/019/202002108475021620.jpg Icana
بدرقه رسمی دکتر علی لاریجانی پیش از سفر به کشور سوریه https://cdn.icana.ir/d/019/202002109408347150.jpg Icana
بدرقه رسمی دکتر علی لاریجانی پیش از سفر به کشور سوریه https://cdn.icana.ir/d/019/202002109503309268.jpg Icana
بدرقه رسمی دکتر علی لاریجانی پیش از سفر به کشور سوریه https://cdn.icana.ir/d/019/202002105303279948.jpg Icana
بدرقه رسمی دکتر علی لاریجانی پیش از سفر به کشور سوریه https://cdn.icana.ir/d/019/202002109640513972.jpg Icana
بدرقه رسمی دکتر علی لاریجانی پیش از سفر به کشور سوریه https://cdn.icana.ir/d/019/202002108252838176.jpg Icana
بدرقه رسمی دکتر علی لاریجانی پیش از سفر به کشور سوریه https://cdn.icana.ir/d/019/202002103108866979.jpg Icana
بدرقه رسمی دکتر علی لاریجانی پیش از سفر به کشور سوریه https://cdn.icana.ir/d/019/202002103037130040.jpg Icana
بدرقه رسمی دکتر علی لاریجانی پیش از سفر به کشور سوریه https://cdn.icana.ir/d/019/202002102774767411.jpg Icana
بدرقه رسمی دکتر علی لاریجانی پیش از سفر به کشور سوریه https://cdn.icana.ir/d/019/202002102518750386.jpg Icana
بدرقه رسمی دکتر علی لاریجانی پیش از سفر به کشور سوریه https://cdn.icana.ir/d/019/202002102652535119.jpg Icana
بدرقه رسمی دکتر علی لاریجانی پیش از سفر به کشور سوریه https://cdn.icana.ir/d/019/202002103064882773.jpg Icana
بدرقه رسمی دکتر علی لاریجانی پیش از سفر به کشور سوریه https://cdn.icana.ir/d/019/202002102429684783.jpg Icana
بدرقه رسمی دکتر علی لاریجانی پیش از سفر به کشور سوریه https://cdn.icana.ir/d/019/202002102959979145.jpg Icana
بدرقه رسمی دکتر علی لاریجانی پیش از سفر به کشور سوریه https://cdn.icana.ir/d/019/202002102826194411.jpg Icana
بدرقه رسمی دکتر علی لاریجانی پیش از سفر به کشور سوریه https://cdn.icana.ir/d/019/202002106393538058.jpg Icana
بدرقه رسمی دکتر علی لاریجانی پیش از سفر به کشور سوریه https://cdn.icana.ir/d/019/202002103672642766.jpg Icana
بدرقه رسمی دکتر علی لاریجانی پیش از سفر به کشور سوریه https://cdn.icana.ir/d/019/202002108058001506.jpg Icana
کلید واژه ها


ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

PC
Powerd By : Tasvirnet