هدر اصلی

دیدار دکتر لاریجانی و رئیس مجلس سوریه


دکتر علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی امروز یکشنبه 27 بهمن ماه با رئیس مجلس سوریه دیدار و گفت و گو کرد.
محسن نوروزی‌فرد یکشنبه 27 بهمن 1398 ساعت 20:42
دیدار دکتر لاریجانی و رئیس مجلس سوریه https://cdn.icana.ir/d/019/202002102507320077.jpg , رئیس مجلس سوریه, دکتر علی لاریجانی Icana
دیدار دکتر لاریجانی و رئیس مجلس سوریه https://cdn.icana.ir/d/019/202002107542937417.jpg , رئیس مجلس سوریه, دکتر علی لاریجانی Icana
دیدار دکتر لاریجانی و رئیس مجلس سوریه https://cdn.icana.ir/d/019/202002102690109525.jpg , رئیس مجلس سوریه, دکتر علی لاریجانی Icana
دیدار دکتر لاریجانی و رئیس مجلس سوریه https://cdn.icana.ir/d/019/202002102986001109.jpg , رئیس مجلس سوریه, دکتر علی لاریجانی Icana
دیدار دکتر لاریجانی و رئیس مجلس سوریه https://cdn.icana.ir/d/019/202002102619676894.jpg , رئیس مجلس سوریه, دکتر علی لاریجانی Icana
دیدار دکتر لاریجانی و رئیس مجلس سوریه https://cdn.icana.ir/d/019/202002102820726654.jpg , رئیس مجلس سوریه, دکتر علی لاریجانی Icana
دیدار دکتر لاریجانی و رئیس مجلس سوریه https://cdn.icana.ir/d/019/202002107778644503.jpg , رئیس مجلس سوریه, دکتر علی لاریجانی Icana
دیدار دکتر لاریجانی و رئیس مجلس سوریه https://cdn.icana.ir/d/019/202002103378411483.jpg , رئیس مجلس سوریه, دکتر علی لاریجانی Icana
دیدار دکتر لاریجانی و رئیس مجلس سوریه https://cdn.icana.ir/d/019/202002107601631276.jpg , رئیس مجلس سوریه, دکتر علی لاریجانی Icana
دیدار دکتر لاریجانی و رئیس مجلس سوریه https://cdn.icana.ir/d/019/202002102113791724.jpg , رئیس مجلس سوریه, دکتر علی لاریجانی Icana
دیدار دکتر لاریجانی و رئیس مجلس سوریه https://cdn.icana.ir/d/019/202002103516295471.jpg , رئیس مجلس سوریه, دکتر علی لاریجانی Icana
دیدار دکتر لاریجانی و رئیس مجلس سوریه https://cdn.icana.ir/d/019/202002102776380182.jpg , رئیس مجلس سوریه, دکتر علی لاریجانی Icana
دیدار دکتر لاریجانی و رئیس مجلس سوریه https://cdn.icana.ir/d/019/202002103445862839.jpg , رئیس مجلس سوریه, دکتر علی لاریجانی Icana
دیدار دکتر لاریجانی و رئیس مجلس سوریه https://cdn.icana.ir/d/019/202002103310773798.jpg , رئیس مجلس سوریه, دکتر علی لاریجانی Icana
دیدار دکتر لاریجانی و رئیس مجلس سوریه https://cdn.icana.ir/d/019/202002102891159285.jpg , رئیس مجلس سوریه, دکتر علی لاریجانی Icana
دیدار دکتر لاریجانی و رئیس مجلس سوریه https://cdn.icana.ir/d/019/202002107843300913.jpg , رئیس مجلس سوریه, دکتر علی لاریجانی Icana
دیدار دکتر لاریجانی و رئیس مجلس سوریه https://cdn.icana.ir/d/019/202002107669268962.jpg , رئیس مجلس سوریه, دکتر علی لاریجانی Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

PC
Powerd By : Tasvirnet