هدر اصلی

دیدار دکتر لاریجانی و نخست وزیر سوریه


دکتر علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی یکشنبه 27 بهمن ماه با نخست وزیر سوریه دیدار و گفت و گو کرد.
حمیدرضا راهل دوشنبه 28 بهمن 1398 ساعت 09:57
دیدار دکتر لاریجانی و نخست وزیر سوریه https://cdn.icana.ir/d/019/202002102473763457.jpg , دکتر علی لاریجانی, نخست وزیر سوریه Icana
دیدار دکتر لاریجانی و نخست وزیر سوریه https://cdn.icana.ir/d/019/202002102201349418.jpg , دکتر علی لاریجانی, نخست وزیر سوریه Icana
دیدار دکتر لاریجانی و نخست وزیر سوریه https://cdn.icana.ir/d/019/202002102720836656.jpg , دکتر علی لاریجانی, نخست وزیر سوریه Icana
دیدار دکتر لاریجانی و نخست وزیر سوریه https://cdn.icana.ir/d/019/202002106956167885.jpg , دکتر علی لاریجانی, نخست وزیر سوریه Icana
دیدار دکتر لاریجانی و نخست وزیر سوریه https://cdn.icana.ir/d/019/202002107116225108.jpg , دکتر علی لاریجانی, نخست وزیر سوریه Icana
دیدار دکتر لاریجانی و نخست وزیر سوریه https://cdn.icana.ir/d/019/202002107457767467.jpg , دکتر علی لاریجانی, نخست وزیر سوریه Icana
دیدار دکتر لاریجانی و نخست وزیر سوریه https://cdn.icana.ir/d/019/202002107315411566.jpg , دکتر علی لاریجانی, نخست وزیر سوریه Icana
دیدار دکتر لاریجانی و نخست وزیر سوریه https://cdn.icana.ir/d/019/202002102624876854.jpg , دکتر علی لاریجانی, نخست وزیر سوریه Icana
دیدار دکتر لاریجانی و نخست وزیر سوریه https://cdn.icana.ir/d/019/202002106995856114.jpg , دکتر علی لاریجانی, نخست وزیر سوریه Icana
دیدار دکتر لاریجانی و نخست وزیر سوریه https://cdn.icana.ir/d/019/202002107432799285.jpg , دکتر علی لاریجانی, نخست وزیر سوریه Icana
دیدار دکتر لاریجانی و نخست وزیر سوریه https://cdn.icana.ir/d/019/202002106819774536.jpg , دکتر علی لاریجانی, نخست وزیر سوریه Icana
دیدار دکتر لاریجانی و نخست وزیر سوریه https://cdn.icana.ir/d/019/202002102594132452.jpg , دکتر علی لاریجانی, نخست وزیر سوریه Icana
دیدار دکتر لاریجانی و نخست وزیر سوریه https://cdn.icana.ir/d/019/202002102361220311.jpg , دکتر علی لاریجانی, نخست وزیر سوریه Icana
دیدار دکتر لاریجانی و نخست وزیر سوریه https://cdn.icana.ir/d/019/202002102240851317.jpg , دکتر علی لاریجانی, نخست وزیر سوریه Icana
دیدار دکتر لاریجانی و نخست وزیر سوریه https://cdn.icana.ir/d/019/202002102448795276.jpg , دکتر علی لاریجانی, نخست وزیر سوریه Icana
دیدار دکتر لاریجانی و نخست وزیر سوریه https://cdn.icana.ir/d/019/202002106738348451.jpg , دکتر علی لاریجانی, نخست وزیر سوریه Icana
دیدار دکتر لاریجانی و نخست وزیر سوریه https://cdn.icana.ir/d/019/202002105646686521.jpg , دکتر علی لاریجانی, نخست وزیر سوریه Icana
دیدار دکتر لاریجانی و نخست وزیر سوریه https://cdn.icana.ir/d/019/202002107586893958.jpg , دکتر علی لاریجانی, نخست وزیر سوریه Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

PC
Powerd By : Tasvirnet