هدر اصلی

بدرقه رسمی دکتر لاریجانی توسط رئیس مجلس سوریه


دکتر علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی با بدرقه رسمی رئیس مجلس سوریه این کشور را ترک کرد.
محسن نوروزی‌فرد دوشنبه 28 بهمن 1398 ساعت 10:25
بدرقه رسمی دکتر لاریجانی توسط رئیس مجلس سوریه https://cdn.icana.ir/d/019/202002105959103837.jpg , رئیس مجلس سوریه, دکتر علی لاریجانی, بدرقه Icana
بدرقه رسمی دکتر لاریجانی توسط رئیس مجلس سوریه https://cdn.icana.ir/d/019/202002105345333764.jpg , رئیس مجلس سوریه, دکتر علی لاریجانی, بدرقه Icana
بدرقه رسمی دکتر لاریجانی توسط رئیس مجلس سوریه https://cdn.icana.ir/d/019/202002105603027757.jpg , رئیس مجلس سوریه, دکتر علی لاریجانی, بدرقه Icana
بدرقه رسمی دکتر لاریجانی توسط رئیس مجلس سوریه https://cdn.icana.ir/d/019/202002105023169691.jpg , رئیس مجلس سوریه, دکتر علی لاریجانی, بدرقه Icana
بدرقه رسمی دکتر لاریجانی توسط رئیس مجلس سوریه https://cdn.icana.ir/d/019/202002105181736277.jpg , رئیس مجلس سوریه, دکتر علی لاریجانی, بدرقه Icana
بدرقه رسمی دکتر لاریجانی توسط رئیس مجلس سوریه https://cdn.icana.ir/d/019/202002105462535153.jpg , رئیس مجلس سوریه, دکتر علی لاریجانی, بدرقه Icana
بدرقه رسمی دکتر لاریجانی توسط رئیس مجلس سوریه https://cdn.icana.ir/d/019/202002105927986775.jpg , رئیس مجلس سوریه, دکتر علی لاریجانی, بدرقه Icana
بدرقه رسمی دکتر لاریجانی توسط رئیس مجلس سوریه https://cdn.icana.ir/d/019/202002107607593981.jpg , رئیس مجلس سوریه, دکتر علی لاریجانی, بدرقه Icana
بدرقه رسمی دکتر لاریجانی توسط رئیس مجلس سوریه https://cdn.icana.ir/d/019/202002105281422673.jpg , رئیس مجلس سوریه, دکتر علی لاریجانی, بدرقه Icana
بدرقه رسمی دکتر لاریجانی توسط رئیس مجلس سوریه https://cdn.icana.ir/d/019/202002105630977214.jpg , رئیس مجلس سوریه, دکتر علی لاریجانی, بدرقه Icana
بدرقه رسمی دکتر لاریجانی توسط رئیس مجلس سوریه https://cdn.icana.ir/d/019/202002105197760632.jpg , رئیس مجلس سوریه, دکتر علی لاریجانی, بدرقه Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

PC
Powerd By : Tasvirnet