هدر اصلی

حضور رهبر معظم انقلاب در یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری


حضور رهبر معظم انقلاب امروز 2 اسفند ماه 1398 در یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری از زاویه دید دروبین خبرگزاری خانه ملت.
جمعه 2 اسفند 1398 ساعت 08:58
حضور رهبر معظم انقلاب در یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/202002106042470658.jpg Icana
حضور رهبر معظم انقلاب در یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/202002106126878018.jpg Icana
حضور رهبر معظم انقلاب در یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/202002101595481668.jpg Icana
حضور رهبر معظم انقلاب در یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/202002108798302316.jpg Icana
حضور رهبر معظم انقلاب در یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/202002109348161298.jpg Icana
حضور رهبر معظم انقلاب در یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/202002108901901636.jpg Icana
حضور رهبر معظم انقلاب در یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/202002100155385164.jpg Icana
حضور رهبر معظم انقلاب در یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/202002100419414366.jpg Icana
حضور رهبر معظم انقلاب در یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/202002103058166377.jpg Icana
حضور رهبر معظم انقلاب در یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/202002109409836433.jpg Icana
حضور رهبر معظم انقلاب در یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/202002103003571771.jpg Icana
حضور رهبر معظم انقلاب در یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/202002108634642011.jpg Icana
حضور رهبر معظم انقلاب در یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/202002108506633498.jpg Icana
حضور رهبر معظم انقلاب در یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/202002101171068427.jpg Icana
حضور رهبر معظم انقلاب در یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/202002100579285260.jpg Icana
حضور رهبر معظم انقلاب در یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/202002100679903305.jpg Icana
حضور رهبر معظم انقلاب در یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/202002105832477072.jpg Icana
حضور رهبر معظم انقلاب در یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/202002100806234850.jpg Icana
حضور رهبر معظم انقلاب در یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/202002100180726005.jpg Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

PC
Powerd By : Tasvirnet