هدر اصلی

دیدار هیأت افغانستانی با حسین امیرعبداللهیان


حسین امیرعبداللهیان، مشاور رئیس مجلس در امور بین الملل امروز شنبه 3 اسفند ماه با هیأتی از کشور افغانستان دیدار و گفت و گو کرد.
حمیدرضا راهل شنبه 3 اسفند 1398 ساعت 17:55
دیدار هیأت افغانستانی با حسین امیرعبداللهیان https://cdn.icana.ir/d/019/202002103001313817.jpg , حسین امیرعبداللهیان, هیأت افغانستانی Icana
دیدار هیأت افغانستانی با حسین امیرعبداللهیان https://cdn.icana.ir/d/019/202002107745917156.jpg , حسین امیرعبداللهیان, هیأت افغانستانی Icana
دیدار هیأت افغانستانی با حسین امیرعبداللهیان https://cdn.icana.ir/d/019/202002100454444203.jpg , حسین امیرعبداللهیان, هیأت افغانستانی Icana
دیدار هیأت افغانستانی با حسین امیرعبداللهیان https://cdn.icana.ir/d/019/202002109993464366.jpg , حسین امیرعبداللهیان, هیأت افغانستانی Icana
دیدار هیأت افغانستانی با حسین امیرعبداللهیان https://cdn.icana.ir/d/019/202002100566987350.jpg , حسین امیرعبداللهیان, هیأت افغانستانی Icana
دیدار هیأت افغانستانی با حسین امیرعبداللهیان https://cdn.icana.ir/d/019/202002109898622543.jpg , حسین امیرعبداللهیان, هیأت افغانستانی Icana
دیدار هیأت افغانستانی با حسین امیرعبداللهیان https://cdn.icana.ir/d/019/202002109176781236.jpg , حسین امیرعبداللهیان, هیأت افغانستانی Icana
دیدار هیأت افغانستانی با حسین امیرعبداللهیان https://cdn.icana.ir/d/019/202002104289919045.jpg , حسین امیرعبداللهیان, هیأت افغانستانی Icana
دیدار هیأت افغانستانی با حسین امیرعبداللهیان https://cdn.icana.ir/d/019/202002109874586010.jpg , حسین امیرعبداللهیان, هیأت افغانستانی Icana
دیدار هیأت افغانستانی با حسین امیرعبداللهیان https://cdn.icana.ir/d/019/202002103124105098.jpg , حسین امیرعبداللهیان, هیأت افغانستانی Icana
دیدار هیأت افغانستانی با حسین امیرعبداللهیان https://cdn.icana.ir/d/019/202002104372835767.jpg , حسین امیرعبداللهیان, هیأت افغانستانی Icana
دیدار هیأت افغانستانی با حسین امیرعبداللهیان https://cdn.icana.ir/d/019/202002104449417279.jpg , حسین امیرعبداللهیان, هیأت افغانستانی Icana
دیدار هیأت افغانستانی با حسین امیرعبداللهیان https://cdn.icana.ir/d/019/202002100988850047.jpg , حسین امیرعبداللهیان, هیأت افغانستانی Icana
دیدار هیأت افغانستانی با حسین امیرعبداللهیان https://cdn.icana.ir/d/019/202002101203501876.jpg , حسین امیرعبداللهیان, هیأت افغانستانی Icana
دیدار هیأت افغانستانی با حسین امیرعبداللهیان https://cdn.icana.ir/d/019/202002105084752993.jpg , حسین امیرعبداللهیان, هیأت افغانستانی Icana
دیدار هیأت افغانستانی با حسین امیرعبداللهیان https://cdn.icana.ir/d/019/202002107642131507.jpg , حسین امیرعبداللهیان, هیأت افغانستانی Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

PC
Powerd By : Tasvirnet