هدر اصلی

عصر امروز یکشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۸ برگزار شد:

دیدار الکساندر شالنبرگ، وزیر امور خارجه اتریش با دکتر علی لاریجانی


الکساندر شالنبرگ، وزیر امور خارجه اتریش با دکتر علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی امروز 4 اسفند ماه 1398 دیدار و گفت و گو کرد.
فرج صمدی یکشنبه 4 اسفند 1398 ساعت 17:12
دیدار الکساندر شالنبرگ، وزیر امور خارجه اتریش با دکتر علی لاریجانی https://cdn.icana.ir/d/019/202002101506163532.jpg Icana
دیدار الکساندر شالنبرگ، وزیر امور خارجه اتریش با دکتر علی لاریجانی https://cdn.icana.ir/d/019/202002109666613305.jpg Icana
دیدار الکساندر شالنبرگ، وزیر امور خارجه اتریش با دکتر علی لاریجانی https://cdn.icana.ir/d/019/202002100205491032.jpg Icana
دیدار الکساندر شالنبرگ، وزیر امور خارجه اتریش با دکتر علی لاریجانی https://cdn.icana.ir/d/019/202002109329915515.jpg Icana
دیدار الکساندر شالنبرگ، وزیر امور خارجه اتریش با دکتر علی لاریجانی https://cdn.icana.ir/d/019/202002109542517717.jpg Icana
دیدار الکساندر شالنبرگ، وزیر امور خارجه اتریش با دکتر علی لاریجانی https://cdn.icana.ir/d/019/202002109452706795.jpg Icana
دیدار الکساندر شالنبرگ، وزیر امور خارجه اتریش با دکتر علی لاریجانی https://cdn.icana.ir/d/019/202002109271407985.jpg Icana
دیدار الکساندر شالنبرگ، وزیر امور خارجه اتریش با دکتر علی لاریجانی https://cdn.icana.ir/d/019/202002106310292579.jpg Icana
دیدار الکساندر شالنبرگ، وزیر امور خارجه اتریش با دکتر علی لاریجانی https://cdn.icana.ir/d/019/202002107558871466.jpg Icana
دیدار الکساندر شالنبرگ، وزیر امور خارجه اتریش با دکتر علی لاریجانی https://cdn.icana.ir/d/019/202002104481836972.jpg Icana
دیدار الکساندر شالنبرگ، وزیر امور خارجه اتریش با دکتر علی لاریجانی https://cdn.icana.ir/d/019/202002106737546610.jpg Icana
دیدار الکساندر شالنبرگ، وزیر امور خارجه اتریش با دکتر علی لاریجانی https://cdn.icana.ir/d/019/202002109657522288.jpg Icana
دیدار الکساندر شالنبرگ، وزیر امور خارجه اتریش با دکتر علی لاریجانی https://cdn.icana.ir/d/019/202002103239090242.jpg Icana
دیدار الکساندر شالنبرگ، وزیر امور خارجه اتریش با دکتر علی لاریجانی https://cdn.icana.ir/d/019/202002103462499567.jpg Icana
دیدار الکساندر شالنبرگ، وزیر امور خارجه اتریش با دکتر علی لاریجانی https://cdn.icana.ir/d/019/202002101445882275.jpg Icana
دیدار الکساندر شالنبرگ، وزیر امور خارجه اتریش با دکتر علی لاریجانی https://cdn.icana.ir/d/019/202002109893229375.jpg Icana
دیدار الکساندر شالنبرگ، وزیر امور خارجه اتریش با دکتر علی لاریجانی https://cdn.icana.ir/d/019/202002106312243463.jpg Icana
دیدار الکساندر شالنبرگ، وزیر امور خارجه اتریش با دکتر علی لاریجانی https://cdn.icana.ir/d/019/202002103241221802.jpg Icana
دیدار الکساندر شالنبرگ، وزیر امور خارجه اتریش با دکتر علی لاریجانی https://cdn.icana.ir/d/019/202002104168248960.jpg Icana
دیدار الکساندر شالنبرگ، وزیر امور خارجه اتریش با دکتر علی لاریجانی https://cdn.icana.ir/d/019/202002106321841655.jpg Icana
دیدار الکساندر شالنبرگ، وزیر امور خارجه اتریش با دکتر علی لاریجانی https://cdn.icana.ir/d/019/202002102100632969.jpg Icana
دیدار الکساندر شالنبرگ، وزیر امور خارجه اتریش با دکتر علی لاریجانی https://cdn.icana.ir/d/019/202002102350687444.jpg Icana
دیدار الکساندر شالنبرگ، وزیر امور خارجه اتریش با دکتر علی لاریجانی https://cdn.icana.ir/d/019/202002107883415185.jpg Icana
دیدار الکساندر شالنبرگ، وزیر امور خارجه اتریش با دکتر علی لاریجانی https://cdn.icana.ir/d/019/202002104242503265.jpg Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

PC
Powerd By : Tasvirnet