هدر اصلی

عصر امروز سه‌شنبه ۶ اسفند ۱۳۹۸ برگزار شد:

جلسه کمیسیون کشاورزی مجلس با وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی


جلسه کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس با کاظم خاوازی، وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی عصر امروز سه‌شنبه ۶ اسفند ۱۳۹۸ با حضور اعضای این کمیسیون برگزار شد.
حمیدرضا راهل سه‌شنبه 6 اسفند 1398 ساعت 16:39
جلسه کمیسیون کشاورزی مجلس با وزیر پیشنهادی جهاد و کشاورزی https://cdn.icana.ir/d/019/202002109050588002.jpg , جلسه کمیسیون کشاورزی مجلس با وزیر پیشنهادی جهاد و Icana
جلسه کمیسیون کشاورزی مجلس با وزیر پیشنهادی جهاد و کشاورزی https://cdn.icana.ir/d/019/202002109449836804.jpg , جلسه کمیسیون کشاورزی مجلس با وزیر پیشنهادی جهاد و Icana
جلسه کمیسیون کشاورزی مجلس با وزیر پیشنهادی جهاد و کشاورزی https://cdn.icana.ir/d/019/202002109142634880.jpg , جلسه کمیسیون کشاورزی مجلس با وزیر پیشنهادی جهاد و Icana
جلسه کمیسیون کشاورزی مجلس با وزیر پیشنهادی جهاد و کشاورزی https://cdn.icana.ir/d/019/202002109137734535.jpg , جلسه کمیسیون کشاورزی مجلس با وزیر پیشنهادی جهاد و Icana
جلسه کمیسیون کشاورزی مجلس با وزیر پیشنهادی جهاد و کشاورزی https://cdn.icana.ir/d/019/202002109674792539.jpg , جلسه کمیسیون کشاورزی مجلس با وزیر پیشنهادی جهاد و Icana
جلسه کمیسیون کشاورزی مجلس با وزیر پیشنهادی جهاد و کشاورزی https://cdn.icana.ir/d/019/202002109225309500.jpg , جلسه کمیسیون کشاورزی مجلس با وزیر پیشنهادی جهاد و Icana
جلسه کمیسیون کشاورزی مجلس با وزیر پیشنهادی جهاد و کشاورزی https://cdn.icana.ir/d/019/202002109502996544.jpg , جلسه کمیسیون کشاورزی مجلس با وزیر پیشنهادی جهاد و Icana
جلسه کمیسیون کشاورزی مجلس با وزیر پیشنهادی جهاد و کشاورزی https://cdn.icana.ir/d/019/202002109660817811.jpg , جلسه کمیسیون کشاورزی مجلس با وزیر پیشنهادی جهاد و Icana
جلسه کمیسیون کشاورزی مجلس با وزیر پیشنهادی جهاد و کشاورزی https://cdn.icana.ir/d/019/202002108879481553.jpg , جلسه کمیسیون کشاورزی مجلس با وزیر پیشنهادی جهاد و Icana
جلسه کمیسیون کشاورزی مجلس با وزیر پیشنهادی جهاد و کشاورزی https://cdn.icana.ir/d/019/202002109680140328.jpg , جلسه کمیسیون کشاورزی مجلس با وزیر پیشنهادی جهاد و Icana
جلسه کمیسیون کشاورزی مجلس با وزیر پیشنهادی جهاد و کشاورزی https://cdn.icana.ir/d/019/202002109360025882.jpg , جلسه کمیسیون کشاورزی مجلس با وزیر پیشنهادی جهاد و Icana
جلسه کمیسیون کشاورزی مجلس با وزیر پیشنهادی جهاد و کشاورزی https://cdn.icana.ir/d/019/202002107222689852.jpg , جلسه کمیسیون کشاورزی مجلس با وزیر پیشنهادی جهاد و Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

PC
Powerd By : Tasvirnet