هدر اصلی

در مرکز پژوهش های مجلس برگزار شد:

نشست بررسی راهکارهای تحقق اهداف سال جهش تولید


در پی نامگذاری سال ۱۳۹۹ به نام سال جهش تولید از سوی رهبر معظم انقلاب و دستورات ایشان در خصوص تحقق اهداف این سال, نشست بررسی راهکارهای دستیابی به این اهداف امروز دوشنبه ۴ فروردین ۱۳۹۹ با حضور محمد قاسمی، رئیس مرکز پژوهش های مجلس و هادی قوامی، عضو هیات رئیسه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی برگزار شد.
احسان خلج دوشنبه 4 فروردین 1399 ساعت 14:38
نشست بررسی راهکارهای تحقق اهداف سال جهش تولید در مرکز پژوهش های مجلس https://cdn.icana.ir/d/019/202003102320074334.jpg , نشست بررسی راهکارهای تحقق اهداف سال جهش تولید در م Icana
نشست بررسی راهکارهای تحقق اهداف سال جهش تولید در مرکز پژوهش های مجلس https://cdn.icana.ir/d/019/202003105901878846.jpg , نشست بررسی راهکارهای تحقق اهداف سال جهش تولید در م Icana
نشست بررسی راهکارهای تحقق اهداف سال جهش تولید در مرکز پژوهش های مجلس https://cdn.icana.ir/d/019/202003109345693004.jpg , نشست بررسی راهکارهای تحقق اهداف سال جهش تولید در م Icana
نشست بررسی راهکارهای تحقق اهداف سال جهش تولید در مرکز پژوهش های مجلس https://cdn.icana.ir/d/019/202003102011698660.jpg , نشست بررسی راهکارهای تحقق اهداف سال جهش تولید در م Icana
نشست بررسی راهکارهای تحقق اهداف سال جهش تولید در مرکز پژوهش های مجلس https://cdn.icana.ir/d/019/202003102247405746.jpg , نشست بررسی راهکارهای تحقق اهداف سال جهش تولید در م Icana
نشست بررسی راهکارهای تحقق اهداف سال جهش تولید در مرکز پژوهش های مجلس https://cdn.icana.ir/d/019/202003105795484580.jpg , نشست بررسی راهکارهای تحقق اهداف سال جهش تولید در م Icana
نشست بررسی راهکارهای تحقق اهداف سال جهش تولید در مرکز پژوهش های مجلس https://cdn.icana.ir/d/019/202003101944806293.jpg , نشست بررسی راهکارهای تحقق اهداف سال جهش تولید در م Icana
نشست بررسی راهکارهای تحقق اهداف سال جهش تولید در مرکز پژوهش های مجلس https://cdn.icana.ir/d/019/202003102087162193.jpg , نشست بررسی راهکارهای تحقق اهداف سال جهش تولید در م Icana
نشست بررسی راهکارهای تحقق اهداف سال جهش تولید در مرکز پژوهش های مجلس https://cdn.icana.ir/d/019/202003105674929256.jpg , نشست بررسی راهکارهای تحقق اهداف سال جهش تولید در م Icana
نشست بررسی راهکارهای تحقق اهداف سال جهش تولید در مرکز پژوهش های مجلس https://cdn.icana.ir/d/019/202003101750091743.jpg , نشست بررسی راهکارهای تحقق اهداف سال جهش تولید در م Icana
نشست بررسی راهکارهای تحقق اهداف سال جهش تولید در مرکز پژوهش های مجلس https://cdn.icana.ir/d/019/202003107071735436.jpg , نشست بررسی راهکارهای تحقق اهداف سال جهش تولید در م Icana
نشست بررسی راهکارهای تحقق اهداف سال جهش تولید در مرکز پژوهش های مجلس https://cdn.icana.ir/d/019/202003107170862839.jpg , نشست بررسی راهکارهای تحقق اهداف سال جهش تولید در م Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

PC
Powerd By : Tasvirnet