هدر اصلی

امضای تفاهم نامه همکاری میان مجلس، وزارت ارتباطات و ایرانسل برای تامین زیرساخت ارتباطی جلسات غیرحضوری


در نشست امروز دوشنبه 29 اردیبهشت با حضور غلامرضا نوری، معاون اجرایی رئیس مجلس تفاهم نامه میان پارلمان، وزارت ارتباطات و ایرانسل برای تامین زیرساخت ارتباطی برگزاری جلسات غیرحضوری مجلس امضا شد.
فرج صمدی دوشنبه 29 اردیبهشت 1399 ساعت 18:02
امضای تفاهم نامه همکاری میان مجلس، وزارت ارتباطات و ایرانسل https://cdn.icana.ir/d/019/202005108970517700.jpg , وزارت ارتباطات و ایرانسل, امضای تفاهم نامه Icana
امضای تفاهم نامه همکاری میان مجلس، وزارت ارتباطات و ایرانسل https://cdn.icana.ir/d/019/202005105375351931.jpg , وزارت ارتباطات و ایرانسل, امضای تفاهم نامه Icana
امضای تفاهم نامه همکاری میان مجلس، وزارت ارتباطات و ایرانسل https://cdn.icana.ir/d/019/202005100333642568.jpg , وزارت ارتباطات و ایرانسل, امضای تفاهم نامه Icana
امضای تفاهم نامه همکاری میان مجلس، وزارت ارتباطات و ایرانسل https://cdn.icana.ir/d/019/202005100491463834.jpg , وزارت ارتباطات و ایرانسل, امضای تفاهم نامه Icana
امضای تفاهم نامه همکاری میان مجلس، وزارت ارتباطات و ایرانسل https://cdn.icana.ir/d/019/202005106271180239.jpg , وزارت ارتباطات و ایرانسل, امضای تفاهم نامه Icana
امضای تفاهم نامه همکاری میان مجلس، وزارت ارتباطات و ایرانسل https://cdn.icana.ir/d/019/202005109151127755.jpg , وزارت ارتباطات و ایرانسل, امضای تفاهم نامه Icana
امضای تفاهم نامه همکاری میان مجلس، وزارت ارتباطات و ایرانسل https://cdn.icana.ir/d/019/202005100231211983.jpg , وزارت ارتباطات و ایرانسل, امضای تفاهم نامه Icana
امضای تفاهم نامه همکاری میان مجلس، وزارت ارتباطات و ایرانسل https://cdn.icana.ir/d/019/202005109936251920.jpg , وزارت ارتباطات و ایرانسل, امضای تفاهم نامه Icana
امضای تفاهم نامه همکاری میان مجلس، وزارت ارتباطات و ایرانسل https://cdn.icana.ir/d/019/202005101648819267.jpg , وزارت ارتباطات و ایرانسل, امضای تفاهم نامه Icana
امضای تفاهم نامه همکاری میان مجلس، وزارت ارتباطات و ایرانسل https://cdn.icana.ir/d/019/202005102884494950.jpg , وزارت ارتباطات و ایرانسل, امضای تفاهم نامه Icana
امضای تفاهم نامه همکاری میان مجلس، وزارت ارتباطات و ایرانسل https://cdn.icana.ir/d/019/202005102659035998.jpg , وزارت ارتباطات و ایرانسل, امضای تفاهم نامه Icana
امضای تفاهم نامه همکاری میان مجلس، وزارت ارتباطات و ایرانسل https://cdn.icana.ir/d/019/202005101353766256.jpg Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

PC
Powerd By : Tasvirnet