هدر اصلی

ناطقان میان دستور 30 اردیبهشت مجلس شورای اسلامی


اسامی ناطقان میان دستور 30 اردیبهشت مجلس شورای اسلامی به شرح زیر است: عبدالرضا عزیزی، بیت الله عبداللهی، سیدهادی بهادری، محمدرضا تابش، سیدحمایت میرزاده
حمیدرضا راهل سه‌شنبه 30 اردیبهشت 1399 ساعت 16:10
عبدالرضا عزیزی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/202005100934636115.jpg Icana
عبدالرضا عزیزی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/202005108857357762.jpg Icana
عبدالرضا عزیزی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/202005102400781214.jpg Icana
عبدالرضا عزیزی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/202005108975490799.jpg Icana
بیت الله عبداللهی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/202005101431391129.jpg Icana
بیت الله عبداللهی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/202005102487983519.jpg Icana
بیت الله عبداللهی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/202005102569409604.jpg Icana
سیدهادی بهادری در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/202005102802508074.jpg Icana
سیدهادی بهادری در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/202005102715305769.jpg Icana
سیدهادی بهادری در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/202005103052003559.jpg Icana
سیدهادی بهادری در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/202005102976353696.jpg Icana
محمدرضا تابش در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/202005103130448368.jpg Icana
محمدرضا تابش در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/202005103183366007.jpg Icana
محمدرضا تابش در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/202005103354230353.jpg Icana
محمدرضا تابش در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/202005103107716144.jpg Icana
سیدحمایت میرزاده در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/202005103218036782.jpg Icana
سیدحمایت میرزاده در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/202005103126724079.jpg Icana
سیدحمایت میرزاده در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/202005108191165663.jpg Icana
سیدحمایت میرزاده در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/202005103426898941.jpg Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

PC
Powerd By : Tasvirnet