هدر اصلی

افتتاحیه یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی (3)


افتتاحیه یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی صبح امروز چهارشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۹ با حضور مسئولان عالی رتبه نظام به روایت دوربین خبرگزاری خانه ملت.
محسن نوروزی‌فرد چهارشنبه 7 خرداد 1399 ساعت 15:27
افتتاحیه یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/202005106400239325.jpg Icana
افتتاحیه یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/202005101891165599.jpg Icana
افتتاحیه یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/202005108406621642.jpg Icana
افتتاحیه یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/202005105456130369.jpg Icana
افتتاحیه یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/202005105543332674.jpg Icana
افتتاحیه یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/202005105181772472.jpg Icana
افتتاحیه یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/202005105096247134.jpg Icana
افتتاحیه یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/202005106737861113.jpg Icana
افتتاحیه یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/202005106982698356.jpg Icana
افتتاحیه یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/202005106923818166.jpg Icana
افتتاحیه یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/202005100955547250.jpg Icana
افتتاحیه یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/202005103036768519.jpg Icana
افتتاحیه یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/202005103317381066.jpg Icana
افتتاحیه یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/202005107154429111.jpg Icana
افتتاحیه یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/202005107291940439.jpg Icana
افتتاحیه یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/202005109893774692.jpg Icana
افتتاحیه یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/202005106518909186.jpg Icana
افتتاحیه یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/202005109707072320.jpg Icana
افتتاحیه یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/202005107034856160.jpg Icana
افتتاحیه یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/202005109945388022.jpg Icana
افتتاحیه یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/202005100067993101.jpg Icana
افتتاحیه یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/202005100536425999.jpg Icana
افتتاحیه یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/202005108545966753.jpg Icana
افتتاحیه یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/202005108450938600.jpg Icana
افتتاحیه یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/202005104663030553.jpg Icana
افتتاحیه یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/202005104698084236.jpg Icana
افتتاحیه یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/202005106712714253.jpg Icana
افتتاحیه یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/202005106125775658.jpg Icana
افتتاحیه یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/202005107475491230.jpg Icana
افتتاحیه یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/202005107628129961.jpg Icana
افتتاحیه یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/202005104441378754.jpg Icana
افتتاحیه یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/202005105685688575.jpg Icana
افتتاحیه یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/202005105608548074.jpg Icana
افتتاحیه یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/202005105158002829.jpg Icana
افتتاحیه یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/202005108957649322.jpg Icana
افتتاحیه یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/202005107893112977.jpg Icana
افتتاحیه یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/202005102260705266.jpg Icana
افتتاحیه یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/202005106283167404.jpg Icana
افتتاحیه یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/202005102367099532.jpg Icana
افتتاحیه یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/202005107572048852.jpg Icana
افتتاحیه یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/202005100910260264.jpg Icana
افتتاحیه یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/202005107540949821.jpg Icana
افتتاحیه یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/202005104402435844.jpg Icana
افتتاحیه یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/202005107155433645.jpg Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

PC
Powerd By : Tasvirnet