هدر اصلی

ظهر امروز پنج‌شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۹ برگزار شد:

نخستین جلسه هیئت رئیسه مجلس یازدهم


نخستین جلسه هیئت رئیسه مجلس یازدهم ظهر امروز پنج‌شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۹ با حضور تمامی اعضا و به ریاست دکتر محمدباقر قالیباف برگزار شد.
حمیدرضا راهل پنج‌شنبه 8 خرداد 1399 ساعت 14:33
نخستین جلسه هیئت رئیسه مجلس یازدهم https://cdn.icana.ir/d/019/202005102274760405.jpg , نخستین جلسه هیئت رئیسه مجلس یازدهم Icana
نخستین جلسه هیئت رئیسه مجلس یازدهم https://cdn.icana.ir/d/019/202005103300878132.jpg , نخستین جلسه هیئت رئیسه مجلس یازدهم Icana
نخستین جلسه هیئت رئیسه مجلس یازدهم https://cdn.icana.ir/d/019/202005102391030145.jpg , نخستین جلسه هیئت رئیسه مجلس یازدهم Icana
نخستین جلسه هیئت رئیسه مجلس یازدهم https://cdn.icana.ir/d/019/202005102974801135.jpg , نخستین جلسه هیئت رئیسه مجلس یازدهم Icana
نخستین جلسه هیئت رئیسه مجلس یازدهم https://cdn.icana.ir/d/019/202005102155695718.jpg , نخستین جلسه هیئت رئیسه مجلس یازدهم Icana
نخستین جلسه هیئت رئیسه مجلس یازدهم https://cdn.icana.ir/d/019/202005100687056668.jpg , نخستین جلسه هیئت رئیسه مجلس یازدهم Icana
نخستین جلسه هیئت رئیسه مجلس یازدهم https://cdn.icana.ir/d/019/202005103413980267.jpg , نخستین جلسه هیئت رئیسه مجلس یازدهم Icana
نخستین جلسه هیئت رئیسه مجلس یازدهم https://cdn.icana.ir/d/019/202005102663816845.jpg , نخستین جلسه هیئت رئیسه مجلس یازدهم Icana
نخستین جلسه هیئت رئیسه مجلس یازدهم https://cdn.icana.ir/d/019/202005102510281161.jpg , نخستین جلسه هیئت رئیسه مجلس یازدهم Icana
نخستین جلسه هیئت رئیسه مجلس یازدهم https://cdn.icana.ir/d/019/202005100135258453.jpg , نخستین جلسه هیئت رئیسه مجلس یازدهم Icana
نخستین جلسه هیئت رئیسه مجلس یازدهم https://cdn.icana.ir/d/019/202005102797974238.jpg , نخستین جلسه هیئت رئیسه مجلس یازدهم Icana
نخستین جلسه هیئت رئیسه مجلس یازدهم https://cdn.icana.ir/d/019/202005100597169811.jpg , نخستین جلسه هیئت رئیسه مجلس یازدهم Icana
نخستین جلسه هیئت رئیسه مجلس یازدهم https://cdn.icana.ir/d/019/202005109190838773.jpg , نخستین جلسه هیئت رئیسه مجلس یازدهم Icana
نخستین جلسه هیئت رئیسه مجلس یازدهم https://cdn.icana.ir/d/019/202005103106163582.jpg , نخستین جلسه هیئت رئیسه مجلس یازدهم Icana
نخستین جلسه هیئت رئیسه مجلس یازدهم https://cdn.icana.ir/d/019/202005102881822608.jpg , نخستین جلسه هیئت رئیسه مجلس یازدهم Icana
نخستین جلسه هیئت رئیسه مجلس یازدهم https://cdn.icana.ir/d/019/202005101182321044.jpg , نخستین جلسه هیئت رئیسه مجلس یازدهم Icana
نخستین جلسه هیئت رئیسه مجلس یازدهم https://cdn.icana.ir/d/019/202005105538510584.jpg , نخستین جلسه هیئت رئیسه مجلس یازدهم Icana
نخستین جلسه هیئت رئیسه مجلس یازدهم https://cdn.icana.ir/d/019/202005101384971836.jpg , نخستین جلسه هیئت رئیسه مجلس یازدهم Icana
نخستین جلسه هیئت رئیسه مجلس یازدهم https://cdn.icana.ir/d/019/202005105657761600.jpg , نخستین جلسه هیئت رئیسه مجلس یازدهم Icana
نخستین جلسه هیئت رئیسه مجلس یازدهم https://cdn.icana.ir/d/019/202005109718897179.jpg , نخستین جلسه هیئت رئیسه مجلس یازدهم Icana
نخستین جلسه هیئت رئیسه مجلس یازدهم https://cdn.icana.ir/d/019/202005103192806899.jpg , نخستین جلسه هیئت رئیسه مجلس یازدهم Icana
نخستین جلسه هیئت رئیسه مجلس یازدهم https://cdn.icana.ir/d/019/202005104274143949.jpg , نخستین جلسه هیئت رئیسه مجلس یازدهم Icana
نخستین جلسه هیئت رئیسه مجلس یازدهم https://cdn.icana.ir/d/019/202005101471056163.jpg , نخستین جلسه هیئت رئیسه مجلس یازدهم Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

PC
Powerd By : Tasvirnet