ایام محرم 1399

برگزاری آزمون انتخابی دبیران کمیسیون های تخصصی مجلس با حضور دکتر محمدباقر قالیباف


جلسه برگزاری آزمون انتخابی دبیران کمیسیون های تخصصی مجلس شورای اسلامی امروز شنبه 7 تیرماه با حضور دکترمحمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی برگزار شد.
محسن نوروزی‌فرد شنبه 7 تیر 1399 ساعت 18:08
برگزاری آزمون انتخابی دبیران کمیسیون های تخصصی مجلس با حضور دکتر محمدباقر قالیباف https://cdn.icana.ir/d/019/202006107086923278.jpg , دکتر محمدباقر قالیباف, آزمون انتخابی دبیران کمیسیون های تخصصی مجلس Icana
برگزاری آزمون انتخابی دبیران کمیسیون های تخصصی مجلس با حضور دکتر محمدباقر قالیباف https://cdn.icana.ir/d/019/202006104459111220.jpg , دکتر محمدباقر قالیباف, آزمون انتخابی دبیران کمیسیون های تخصصی مجلس Icana
برگزاری آزمون انتخابی دبیران کمیسیون های تخصصی مجلس با حضور دکتر محمدباقر قالیباف https://cdn.icana.ir/d/019/202006107578461055.jpg , دکتر محمدباقر قالیباف, آزمون انتخابی دبیران کمیسیون های تخصصی مجلس Icana
برگزاری آزمون انتخابی دبیران کمیسیون های تخصصی مجلس با حضور دکتر محمدباقر قالیباف https://cdn.icana.ir/d/019/202006104234956576.jpg , دکتر محمدباقر قالیباف, آزمون انتخابی دبیران کمیسیون های تخصصی مجلس Icana
برگزاری آزمون انتخابی دبیران کمیسیون های تخصصی مجلس با حضور دکتر محمدباقر قالیباف https://cdn.icana.ir/d/019/202006103990305663.jpg , دکتر محمدباقر قالیباف, آزمون انتخابی دبیران کمیسیون های تخصصی مجلس Icana
برگزاری آزمون انتخابی دبیران کمیسیون های تخصصی مجلس با حضور دکتر محمدباقر قالیباف https://cdn.icana.ir/d/019/202006107036161288.jpg , دکتر محمدباقر قالیباف, آزمون انتخابی دبیران کمیسیون های تخصصی مجلس Icana
برگزاری آزمون انتخابی دبیران کمیسیون های تخصصی مجلس با حضور دکتر محمدباقر قالیباف https://cdn.icana.ir/d/019/202006109937490756.jpg , دکتر محمدباقر قالیباف, آزمون انتخابی دبیران کمیسیون های تخصصی مجلس Icana
برگزاری آزمون انتخابی دبیران کمیسیون های تخصصی مجلس با حضور دکتر محمدباقر قالیباف https://cdn.icana.ir/d/019/202006105964723922.jpg , دکتر محمدباقر قالیباف, آزمون انتخابی دبیران کمیسیون های تخصصی مجلس Icana
برگزاری آزمون انتخابی دبیران کمیسیون های تخصصی مجلس با حضور دکتر محمدباقر قالیباف https://cdn.icana.ir/d/019/202006106844386495.jpg , دکتر محمدباقر قالیباف, آزمون انتخابی دبیران کمیسیون های تخصصی مجلس Icana
برگزاری آزمون انتخابی دبیران کمیسیون های تخصصی مجلس با حضور دکتر محمدباقر قالیباف https://cdn.icana.ir/d/019/202006104260670076.jpg , دکتر محمدباقر قالیباف, آزمون انتخابی دبیران کمیسیون های تخصصی مجلس Icana
برگزاری آزمون انتخابی دبیران کمیسیون های تخصصی مجلس با حضور دکتر محمدباقر قالیباف https://cdn.icana.ir/d/019/202006106015964593.jpg , دکتر محمدباقر قالیباف, آزمون انتخابی دبیران کمیسیون های تخصصی مجلس Icana
برگزاری آزمون انتخابی دبیران کمیسیون های تخصصی مجلس با حضور دکتر محمدباقر قالیباف https://cdn.icana.ir/d/019/202006104558052298.jpg , دکتر محمدباقر قالیباف, آزمون انتخابی دبیران کمیسیون های تخصصی مجلس Icana
برگزاری آزمون انتخابی دبیران کمیسیون های تخصصی مجلس با حضور دکتر محمدباقر قالیباف https://cdn.icana.ir/d/019/202006100092268285.jpg , دکتر محمدباقر قالیباف, آزمون انتخابی دبیران کمیسیون های تخصصی مجلس Icana
برگزاری آزمون انتخابی دبیران کمیسیون های تخصصی مجلس با حضور دکتر محمدباقر قالیباف https://cdn.icana.ir/d/019/202006107713097129.jpg , دکتر محمدباقر قالیباف, آزمون انتخابی دبیران کمیسیون های تخصصی مجلس Icana
برگزاری آزمون انتخابی دبیران کمیسیون های تخصصی مجلس با حضور دکتر محمدباقر قالیباف https://cdn.icana.ir/d/019/202006106167636979.jpg , دکتر محمدباقر قالیباف, آزمون انتخابی دبیران کمیسیون های تخصصی مجلس Icana
برگزاری آزمون انتخابی دبیران کمیسیون های تخصصی مجلس با حضور دکتر محمدباقر قالیباف https://cdn.icana.ir/d/019/202006109844325900.jpg , دکتر محمدباقر قالیباف, آزمون انتخابی دبیران کمیسیون های تخصصی مجلس Icana
برگزاری آزمون انتخابی دبیران کمیسیون های تخصصی مجلس با حضور دکتر محمدباقر قالیباف https://cdn.icana.ir/d/019/202006107722307593.jpg , دکتر محمدباقر قالیباف, آزمون انتخابی دبیران کمیسیون های تخصصی مجلس Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

PC
Powerd By : Tasvirnet