هدر اصلی

دکتر قالیباف در نشست مجمع نمایندگان استان تهران


نشست مجمع نمایندگان استان تهران امروز دوشنبه 9 تیرماه با حضور دکتر محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی برگزار شد.
حمیدرضا راهل دوشنبه 9 تیر 1399 ساعت 16:00
دکتر قالیباف در نشست مجمع نمایندگان استان تهران https://cdn.icana.ir/d/019/202006109739326369.jpg Icana
دکتر قالیباف در نشست مجمع نمایندگان استان تهران https://cdn.icana.ir/d/019/202006102592267501.jpg Icana
دکتر قالیباف در نشست مجمع نمایندگان استان تهران https://cdn.icana.ir/d/019/202006109826528674.jpg Icana
دکتر قالیباف در نشست مجمع نمایندگان استان تهران https://cdn.icana.ir/d/019/202006101385116992.jpg Icana
دکتر قالیباف در نشست مجمع نمایندگان استان تهران https://cdn.icana.ir/d/019/202006106118324416.jpg Icana
دکتر قالیباف در نشست مجمع نمایندگان استان تهران https://cdn.icana.ir/d/019/202006106564286711.jpg Icana
دکتر قالیباف در نشست مجمع نمایندگان استان تهران https://cdn.icana.ir/d/019/202006105969786471.jpg Icana
دکتر قالیباف در نشست مجمع نمایندگان استان تهران https://cdn.icana.ir/d/019/202006101362384767.jpg Icana
دکتر قالیباف در نشست مجمع نمایندگان استان تهران https://cdn.icana.ir/d/019/202006108830993937.jpg Icana
دکتر قالیباف در نشست مجمع نمایندگان استان تهران https://cdn.icana.ir/d/019/202006108014667159.jpg Icana
دکتر قالیباف در نشست مجمع نمایندگان استان تهران https://cdn.icana.ir/d/019/202006109907681504.jpg Icana
دکتر قالیباف در نشست مجمع نمایندگان استان تهران https://cdn.icana.ir/d/019/202006100536970869.jpg Icana
دکتر قالیباف در نشست مجمع نمایندگان استان تهران https://cdn.icana.ir/d/019/202006102816422146.jpg Icana
دکتر قالیباف در نشست مجمع نمایندگان استان تهران https://cdn.icana.ir/d/019/202006102398574063.jpg Icana
دکتر قالیباف در نشست مجمع نمایندگان استان تهران https://cdn.icana.ir/d/019/202006105734364141.jpg Icana
دکتر قالیباف در نشست مجمع نمایندگان استان تهران https://cdn.icana.ir/d/019/202006106184844124.jpg Icana
دکتر قالیباف در نشست مجمع نمایندگان استان تهران https://cdn.icana.ir/d/019/202006106372367107.jpg Icana
دکتر قالیباف در نشست مجمع نمایندگان استان تهران https://cdn.icana.ir/d/019/202006108177382060.jpg Icana
دکتر قالیباف در نشست مجمع نمایندگان استان تهران https://cdn.icana.ir/d/019/202006106062951327.jpg Icana
دکتر قالیباف در نشست مجمع نمایندگان استان تهران https://cdn.icana.ir/d/019/202006101289157190.jpg Icana
دکتر قالیباف در نشست مجمع نمایندگان استان تهران https://cdn.icana.ir/d/019/202006100794002086.jpg Icana
دکتر قالیباف در نشست مجمع نمایندگان استان تهران https://cdn.icana.ir/d/019/202006101976597335.jpg Icana
دکتر قالیباف در نشست مجمع نمایندگان استان تهران https://cdn.icana.ir/d/019/202006103221134770.jpg Icana
دکتر قالیباف در نشست مجمع نمایندگان استان تهران https://cdn.icana.ir/d/019/202006103453138499.jpg Icana
دکتر قالیباف در نشست مجمع نمایندگان استان تهران https://cdn.icana.ir/d/019/202006101805092224.jpg Icana
دکتر قالیباف در نشست مجمع نمایندگان استان تهران https://cdn.icana.ir/d/019/202006108994242039.jpg Icana
دکتر قالیباف در نشست مجمع نمایندگان استان تهران https://cdn.icana.ir/d/019/202006106459569413.jpg Icana
دکتر قالیباف در نشست مجمع نمایندگان استان تهران https://cdn.icana.ir/d/019/202006103239763253.jpg Icana
دکتر قالیباف در نشست مجمع نمایندگان استان تهران https://cdn.icana.ir/d/019/202006103501843160.jpg Icana
دکتر قالیباف در نشست مجمع نمایندگان استان تهران https://cdn.icana.ir/d/019/202006108191729448.jpg Icana
دکتر قالیباف در نشست مجمع نمایندگان استان تهران https://cdn.icana.ir/d/019/202006103428615583.jpg Icana
دکتر قالیباف در نشست مجمع نمایندگان استان تهران https://cdn.icana.ir/d/019/202006103135423103.jpg Icana
دکتر قالیباف در نشست مجمع نمایندگان استان تهران https://cdn.icana.ir/d/019/202006102616226688.jpg Icana
دکتر قالیباف در نشست مجمع نمایندگان استان تهران https://cdn.icana.ir/d/019/202006101380293053.jpg Icana
دکتر قالیباف در نشست مجمع نمایندگان استان تهران https://cdn.icana.ir/d/019/202006102313068246.jpg Icana
دکتر قالیباف در نشست مجمع نمایندگان استان تهران https://cdn.icana.ir/d/019/202006105129337357.jpg Icana
دکتر قالیباف در نشست مجمع نمایندگان استان تهران https://cdn.icana.ir/d/019/202006103584128287.jpg Icana
دکتر قالیباف در نشست مجمع نمایندگان استان تهران https://cdn.icana.ir/d/019/202006101437848300.jpg Icana
دکتر قالیباف در نشست مجمع نمایندگان استان تهران https://cdn.icana.ir/d/019/202006101216488602.jpg Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

PC
Powerd By : Tasvirnet