خبرگزاری خانه ملت

هدر اصلی

نشست کمیسیون آموزش و تحقیقات


نشست کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی عصر امروز یکشنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۹ از زاویه دوربین خبرگزاری خانه ملت.
محسن نوروزی‌فرد یکشنبه 15 تیر 1399 ساعت 18:12
نشست کمیسیون آموزش و تحقیقات https://cdn.icana.ir/d/019/202007101162696214.jpg , نشست کمیسیون اصل 90 Icana
نشست کمیسیون آموزش و تحقیقات https://cdn.icana.ir/d/019/202007101567063676.jpg , نشست کمیسیون اصل 90 Icana
نشست کمیسیون آموزش و تحقیقات https://cdn.icana.ir/d/019/202007105865483741.jpg , نشست کمیسیون اصل 90 Icana
نشست کمیسیون آموزش و تحقیقات https://cdn.icana.ir/d/019/202007101848048883.jpg , نشست کمیسیون اصل 90 Icana
نشست کمیسیون آموزش و تحقیقات https://cdn.icana.ir/d/019/202007101679420493.jpg , نشست کمیسیون اصل 90 Icana
نشست کمیسیون آموزش و تحقیقات https://cdn.icana.ir/d/019/202007102155865568.jpg , نشست کمیسیون اصل 90 Icana
نشست کمیسیون آموزش و تحقیقات https://cdn.icana.ir/d/019/202007101989773608.jpg , نشست کمیسیون اصل 90 Icana
نشست کمیسیون آموزش و تحقیقات https://cdn.icana.ir/d/019/202007102124928228.jpg , نشست کمیسیون اصل 90 Icana
نشست کمیسیون آموزش و تحقیقات https://cdn.icana.ir/d/019/202007102227602508.jpg , نشست کمیسیون اصل 90 Icana
نشست کمیسیون آموزش و تحقیقات https://cdn.icana.ir/d/019/202007109638223594.jpg , نشست کمیسیون اصل 90 Icana
نشست کمیسیون آموزش و تحقیقات https://cdn.icana.ir/d/019/202007102476209683.jpg , نشست کمیسیون اصل 90 Icana
نشست کمیسیون آموزش و تحقیقات https://cdn.icana.ir/d/019/202007104070570710.jpg , نشست کمیسیون اصل 90 Icana
نشست کمیسیون آموزش و تحقیقات https://cdn.icana.ir/d/019/202007103887408602.jpg , نشست کمیسیون اصل 90 Icana
نشست کمیسیون آموزش و تحقیقات https://cdn.icana.ir/d/019/202007105406818402.jpg , نشست کمیسیون اصل 90 Icana
نشست کمیسیون آموزش و تحقیقات https://cdn.icana.ir/d/019/202007100074865279.jpg , نشست کمیسیون اصل 90 Icana
نشست کمیسیون آموزش و تحقیقات https://cdn.icana.ir/d/019/202007102228834629.jpg , نشست کمیسیون اصل 90 Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

PC
Powerd By : Tasvirnet