ولادت حضرت فاطمه زهرا (س)

نشست کمیسیون صنایع مجلس با حضور وزیر امور خارجه


نشست کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی امروز سه شنبه 24 تیرماه با حضور محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه برگزار شد.
حمیدرضا راهل سه‌شنبه 24 تیر 1399 ساعت 11:48
نشست کمیسیون صنایع مجلس با حضور وزیر امور خارجه https://cdn.icana.ir/d/019/202007108651955652.jpg , وزیر امور خارجه, کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی Icana
نشست کمیسیون صنایع مجلس با حضور وزیر امور خارجه https://cdn.icana.ir/d/019/202007108457326700.jpg , وزیر امور خارجه, کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی Icana
نشست کمیسیون صنایع مجلس با حضور وزیر امور خارجه https://cdn.icana.ir/d/019/202007108287122075.jpg , وزیر امور خارجه, کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی Icana
نشست کمیسیون صنایع مجلس با حضور وزیر امور خارجه https://cdn.icana.ir/d/019/202007104198035982.jpg , وزیر امور خارجه, کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی Icana
نشست کمیسیون صنایع مجلس با حضور وزیر امور خارجه https://cdn.icana.ir/d/019/202007108556927498.jpg , وزیر امور خارجه, کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی Icana
نشست کمیسیون صنایع مجلس با حضور وزیر امور خارجه https://cdn.icana.ir/d/019/202007103470481407.jpg , وزیر امور خارجه, کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی Icana
نشست کمیسیون صنایع مجلس با حضور وزیر امور خارجه https://cdn.icana.ir/d/019/202007108754149932.jpg , وزیر امور خارجه, کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی Icana
نشست کمیسیون صنایع مجلس با حضور وزیر امور خارجه https://cdn.icana.ir/d/019/202007108685580598.jpg , وزیر امور خارجه, کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی Icana
نشست کمیسیون صنایع مجلس با حضور وزیر امور خارجه https://cdn.icana.ir/d/019/202007108198887389.jpg , وزیر امور خارجه, کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی Icana
نشست کمیسیون صنایع مجلس با حضور وزیر امور خارجه https://cdn.icana.ir/d/019/202007108071911256.jpg , وزیر امور خارجه, کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی Icana
نشست کمیسیون صنایع مجلس با حضور وزیر امور خارجه https://cdn.icana.ir/d/019/202007104384738354.jpg , وزیر امور خارجه, کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی Icana
نشست کمیسیون صنایع مجلس با حضور وزیر امور خارجه https://cdn.icana.ir/d/019/202007103110036613.jpg , وزیر امور خارجه, کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی Icana
نشست کمیسیون صنایع مجلس با حضور وزیر امور خارجه https://cdn.icana.ir/d/019/202007107978599330.jpg , وزیر امور خارجه, کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی Icana
نشست کمیسیون صنایع مجلس با حضور وزیر امور خارجه https://cdn.icana.ir/d/019/202007103948062062.jpg , وزیر امور خارجه, کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی Icana
نشست کمیسیون صنایع مجلس با حضور وزیر امور خارجه https://cdn.icana.ir/d/019/202007108100831622.jpg , وزیر امور خارجه, کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی Icana
نشست کمیسیون صنایع مجلس با حضور وزیر امور خارجه https://cdn.icana.ir/d/019/202007103563104876.jpg , وزیر امور خارجه, کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی Icana
نشست کمیسیون صنایع مجلس با حضور وزیر امور خارجه https://cdn.icana.ir/d/019/202007108494359975.jpg , وزیر امور خارجه, کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی Icana
نشست کمیسیون صنایع مجلس با حضور وزیر امور خارجه https://cdn.icana.ir/d/019/202007108825514212.jpg , وزیر امور خارجه, کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی Icana
نشست کمیسیون صنایع مجلس با حضور وزیر امور خارجه https://cdn.icana.ir/d/019/202007108279754484.jpg , وزیر امور خارجه, کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

Powerd By : Tasvirnet