هدر اصلی

نشست عصر کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با حضور وزیر اقتصاد


نشست عصر کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس عصر امروز سه شنبه ۲۴ تیرماه با حضور وزیر اقتصاد برگزار شد.
فرج صمدی سه‌شنبه 24 تیر 1399 ساعت 17:52
نشست کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس https://cdn.icana.ir/d/019/202007105373282741.jpg , نشست کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس Icana
نشست کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس https://cdn.icana.ir/d/019/202007104817274879.jpg , نشست کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس Icana
نشست کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس https://cdn.icana.ir/d/019/202007100943843929.jpg , نشست کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس Icana
نشست کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس https://cdn.icana.ir/d/019/202007101145120094.jpg , نشست کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس Icana
نشست کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس https://cdn.icana.ir/d/019/202007101234931015.jpg , نشست کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس Icana
نشست کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس https://cdn.icana.ir/d/019/202007105068261002.jpg , نشست کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس Icana
نشست کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس https://cdn.icana.ir/d/019/202007104664484515.jpg , نشست کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس Icana
نشست کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس https://cdn.icana.ir/d/019/202007105141861238.jpg , نشست کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس Icana
نشست کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس https://cdn.icana.ir/d/019/202007104076427942.jpg , نشست کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس Icana
نشست کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس https://cdn.icana.ir/d/019/202007104746842248.jpg , نشست کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس Icana
نشست کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس https://cdn.icana.ir/d/019/202007105297073889.jpg , نشست کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس Icana
نشست کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس https://cdn.icana.ir/d/019/202007104153009454.jpg , نشست کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس Icana
نشست کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس https://cdn.icana.ir/d/019/202007101033282191.jpg , نشست کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس Icana
نشست کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس https://cdn.icana.ir/d/019/202007108610940498.jpg , نشست کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس Icana
نشست کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس https://cdn.icana.ir/d/019/202007108506782188.jpg , نشست کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس Icana
نشست کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس https://cdn.icana.ir/d/019/202007108489267195.jpg , نشست کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس Icana
نشست کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس https://cdn.icana.ir/d/019/202007101951572026.jpg , نشست کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس Icana
نشست کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس https://cdn.icana.ir/d/019/202007104232572241.jpg , نشست کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

PC
Powerd By : Tasvirnet