خبرگزاری خانه ملت

هدر اصلی

نشست عصر کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری


نشست عصر کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری عصر امروز سه شنبه ۲۴ تیرماه برگزار شد.
فرج صمدی سه‌شنبه 24 تیر 1399 ساعت 17:59
نشست کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری https://cdn.icana.ir/d/019/202007109548932066.jpg , نشست کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری Icana
نشست کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری https://cdn.icana.ir/d/019/202007106462791714.jpg , نشست کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری Icana
نشست کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری https://cdn.icana.ir/d/019/202007103739250814.jpg , نشست کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری Icana
نشست کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری https://cdn.icana.ir/d/019/202007105748325454.jpg , نشست کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری Icana
نشست کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری https://cdn.icana.ir/d/019/202007105207446997.jpg , نشست کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری Icana
نشست کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری https://cdn.icana.ir/d/019/202007101588535901.jpg , نشست کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری Icana
نشست کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری https://cdn.icana.ir/d/019/202007104544195172.jpg , نشست کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری Icana
نشست کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری https://cdn.icana.ir/d/019/202007104004584324.jpg , نشست کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری Icana
نشست کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری https://cdn.icana.ir/d/019/202007103894649794.jpg , نشست کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری Icana
نشست کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری https://cdn.icana.ir/d/019/202007105559759785.jpg , نشست کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری Icana
نشست کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری https://cdn.icana.ir/d/019/202007105670253304.jpg , نشست کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری Icana
نشست کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری https://cdn.icana.ir/d/019/202007104935301239.jpg , نشست کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری Icana
نشست کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری https://cdn.icana.ir/d/019/202007100393612321.jpg , نشست کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری Icana
نشست کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری https://cdn.icana.ir/d/019/202007100539135826.jpg , نشست کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری Icana
نشست کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری https://cdn.icana.ir/d/019/202007100688013266.jpg , نشست کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری Icana
نشست کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری https://cdn.icana.ir/d/019/202007104639036996.jpg , نشست کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری Icana
نشست کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری https://cdn.icana.ir/d/019/202007105308437701.jpg , نشست کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری Icana
نشست کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری https://cdn.icana.ir/d/019/202007109726815926.jpg , نشست کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری Icana
نشست کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری https://cdn.icana.ir/d/019/202007109568249341.jpg , نشست کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

PC
Powerd By : Tasvirnet