هدر اصلی

نشست هم اندیشی هیأت رئیسه مجلس با اعضای شورای نگهبان


نشست هم اندیشی هیأت رئیسه مجلس با اعضای شورای نگهبان برای رفع مشکلات مردم در حوزه قانونگذاری امروز دوشنبه 30 تیرماه برگزار شد.
دوشنبه 30 تیر 1399 ساعت 16:44
هم اندیشی هیأت رئیسه مجلس با اعضای شورای نگهبان https://cdn.icana.ir/d/019/202007104832423493.jpg Icana
هم اندیشی هیأت رئیسه مجلس با اعضای شورای نگهبان https://cdn.icana.ir/d/019/202007105101694086.jpg Icana
هم اندیشی هیأت رئیسه مجلس با اعضای شورای نگهبان https://cdn.icana.ir/d/019/202007104631001074.jpg Icana
هم اندیشی هیأت رئیسه مجلس با اعضای شورای نگهبان https://cdn.icana.ir/d/019/202007107323862234.jpg Icana
هم اندیشی هیأت رئیسه مجلس با اعضای شورای نگهبان https://cdn.icana.ir/d/019/202007101417383073.jpg Icana
هم اندیشی هیأت رئیسه مجلس با اعضای شورای نگهبان https://cdn.icana.ir/d/019/202007107980736222.jpg Icana
هم اندیشی هیأت رئیسه مجلس با اعضای شورای نگهبان https://cdn.icana.ir/d/019/202007106618627667.jpg Icana
هم اندیشی هیأت رئیسه مجلس با اعضای شورای نگهبان https://cdn.icana.ir/d/019/202007106026844499.jpg Icana
هم اندیشی هیأت رئیسه مجلس با اعضای شورای نگهبان https://cdn.icana.ir/d/019/202007106135102063.jpg Icana
هم اندیشی هیأت رئیسه مجلس با اعضای شورای نگهبان https://cdn.icana.ir/d/019/202007107849373775.jpg Icana
هم اندیشی هیأت رئیسه مجلس با اعضای شورای نگهبان https://cdn.icana.ir/d/019/202007101523963668.jpg Icana
هم اندیشی هیأت رئیسه مجلس با اعضای شورای نگهبان https://cdn.icana.ir/d/019/202007101249686332.jpg Icana
هم اندیشی هیأت رئیسه مجلس با اعضای شورای نگهبان https://cdn.icana.ir/d/019/202007106210379266.jpg Icana
هم اندیشی هیأت رئیسه مجلس با اعضای شورای نگهبان https://cdn.icana.ir/d/019/202007101451108751.jpg Icana
هم اندیشی هیأت رئیسه مجلس با اعضای شورای نگهبان https://cdn.icana.ir/d/019/202007105630707531.jpg Icana
هم اندیشی هیأت رئیسه مجلس با اعضای شورای نگهبان https://cdn.icana.ir/d/019/202007104532246326.jpg Icana
هم اندیشی هیأت رئیسه مجلس با اعضای شورای نگهبان https://cdn.icana.ir/d/019/202007105315188500.jpg Icana
هم اندیشی هیأت رئیسه مجلس با اعضای شورای نگهبان https://cdn.icana.ir/d/019/202007107875211853.jpg Icana
هم اندیشی هیأت رئیسه مجلس با اعضای شورای نگهبان https://cdn.icana.ir/d/019/202007106294041307.jpg Icana
هم اندیشی هیأت رئیسه مجلس با اعضای شورای نگهبان https://cdn.icana.ir/d/019/202007101350677036.jpg Icana
هم اندیشی هیأت رئیسه مجلس با اعضای شورای نگهبان https://cdn.icana.ir/d/019/202007105742132699.jpg Icana
هم اندیشی هیأت رئیسه مجلس با اعضای شورای نگهبان https://cdn.icana.ir/d/019/202007105704121437.jpg Icana
هم اندیشی هیأت رئیسه مجلس با اعضای شورای نگهبان https://cdn.icana.ir/d/019/202007106002062648.jpg Icana
هم اندیشی هیأت رئیسه مجلس با اعضای شورای نگهبان https://cdn.icana.ir/d/019/202007107892167857.jpg Icana
هم اندیشی هیأت رئیسه مجلس با اعضای شورای نگهبان https://cdn.icana.ir/d/019/202007106702476037.jpg Icana
هم اندیشی هیأت رئیسه مجلس با اعضای شورای نگهبان https://cdn.icana.ir/d/019/202007106159674194.jpg Icana
هم اندیشی هیأت رئیسه مجلس با اعضای شورای نگهبان https://cdn.icana.ir/d/019/202007105237675340.jpg Icana
هم اندیشی هیأت رئیسه مجلس با اعضای شورای نگهبان https://cdn.icana.ir/d/019/202007106431715575.jpg Icana
هم اندیشی هیأت رئیسه مجلس با اعضای شورای نگهبان https://cdn.icana.ir/d/019/202007100257385384.jpg Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

PC
Powerd By : Tasvirnet