هدر اصلی

نشست کارگروه تغییر روند بودجه نویسی


نشست کارگروه تغییر روند بودجه نویسی امروز یکشنبه 5 مرداد ماه برگزار شد.
حمیدرضا راهل یکشنبه 5 مرداد 1399 ساعت 15:03
نشست کارگروه تغییر روند بودجه نویسی https://cdn.icana.ir/d/019/202007106808913246.jpg , کارگروه تغییر روند بودجه نویسی Icana
نشست کارگروه تغییر روند بودجه نویسی https://cdn.icana.ir/d/019/202007101026262026.jpg , کارگروه تغییر روند بودجه نویسی Icana
نشست کارگروه تغییر روند بودجه نویسی https://cdn.icana.ir/d/019/202007107229862638.jpg , کارگروه تغییر روند بودجه نویسی Icana
نشست کارگروه تغییر روند بودجه نویسی https://cdn.icana.ir/d/019/202007108219521698.jpg , کارگروه تغییر روند بودجه نویسی Icana
نشست کارگروه تغییر روند بودجه نویسی https://cdn.icana.ir/d/019/202007108127847479.jpg , کارگروه تغییر روند بودجه نویسی Icana
نشست کارگروه تغییر روند بودجه نویسی https://cdn.icana.ir/d/019/202007105244333225.jpg , کارگروه تغییر روند بودجه نویسی Icana
نشست کارگروه تغییر روند بودجه نویسی https://cdn.icana.ir/d/019/202007100836578378.jpg , کارگروه تغییر روند بودجه نویسی Icana
نشست کارگروه تغییر روند بودجه نویسی https://cdn.icana.ir/d/019/202007100904402394.jpg , کارگروه تغییر روند بودجه نویسی Icana
نشست کارگروه تغییر روند بودجه نویسی https://cdn.icana.ir/d/019/202007107006639647.jpg , کارگروه تغییر روند بودجه نویسی Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

PC
Powerd By : Tasvirnet