هدر اصلی

نشست مشترک نایب رئیس مجلس و سرپرست وزارت صمت در خصوص قیمت فولاد و سیمان


نشست مشترک علی نیکزاد، نایب رئیس مجلس و حسین مدرس خیابانی، سرپرست وزارت صمت در خصوص قیمت فولاد و سیمان امروز دوشنبه 6 مرداد ماه برگزار شد.
محسن نوروزی‌فرد دوشنبه 6 مرداد 1399 ساعت 20:23
نشست مشترک نایب رئیس مجلس و سرپرست وزارت صمت در خصوص قیمت فولاد و سیمان https://cdn.icana.ir/d/019/202007109927396751.jpg Icana
نشست مشترک نایب رئیس مجلس و سرپرست وزارت صمت در خصوص قیمت فولاد و سیمان https://cdn.icana.ir/d/019/202007109738458422.jpg Icana
نشست مشترک نایب رئیس مجلس و سرپرست وزارت صمت در خصوص قیمت فولاد و سیمان https://cdn.icana.ir/d/019/202007100324279167.jpg Icana
نشست مشترک نایب رئیس مجلس و سرپرست وزارت صمت در خصوص قیمت فولاد و سیمان https://cdn.icana.ir/d/019/202007100186208850.jpg Icana
نشست مشترک نایب رئیس مجلس و سرپرست وزارت صمت در خصوص قیمت فولاد و سیمان https://cdn.icana.ir/d/019/202007100074783682.jpg Icana
نشست مشترک نایب رئیس مجلس و سرپرست وزارت صمت در خصوص قیمت فولاد و سیمان https://cdn.icana.ir/d/019/202007109964476364.jpg Icana
نشست مشترک نایب رئیس مجلس و سرپرست وزارت صمت در خصوص قیمت فولاد و سیمان https://cdn.icana.ir/d/019/202007100564458166.jpg Icana
نشست مشترک نایب رئیس مجلس و سرپرست وزارت صمت در خصوص قیمت فولاد و سیمان https://cdn.icana.ir/d/019/202007102514119025.jpg Icana
نشست مشترک نایب رئیس مجلس و سرپرست وزارت صمت در خصوص قیمت فولاد و سیمان https://cdn.icana.ir/d/019/202007100456945922.jpg Icana
نشست مشترک نایب رئیس مجلس و سرپرست وزارت صمت در خصوص قیمت فولاد و سیمان https://cdn.icana.ir/d/019/202007102438655492.jpg Icana
نشست مشترک نایب رئیس مجلس و سرپرست وزارت صمت در خصوص قیمت فولاد و سیمان https://cdn.icana.ir/d/019/202007102360583342.jpg Icana
نشست مشترک نایب رئیس مجلس و سرپرست وزارت صمت در خصوص قیمت فولاد و سیمان https://cdn.icana.ir/d/019/202007102852150624.jpg Icana
نشست مشترک نایب رئیس مجلس و سرپرست وزارت صمت در خصوص قیمت فولاد و سیمان https://cdn.icana.ir/d/019/202007101868859231.jpg Icana
نشست مشترک نایب رئیس مجلس و سرپرست وزارت صمت در خصوص قیمت فولاد و سیمان https://cdn.icana.ir/d/019/202007100017207800.jpg Icana
نشست مشترک نایب رئیس مجلس و سرپرست وزارت صمت در خصوص قیمت فولاد و سیمان https://cdn.icana.ir/d/019/202007100417257693.jpg Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

PC
Powerd By : Tasvirnet