هدر اصلی

عصر امروز شنبه ۱۱ مرداد ۱۳۹۹ برگزار شد:

دیدار رئیس کمیته روابط خارجی دومای دولتی روسیه با رئیس مجلس شورای اسلامی


رئیس کمیته روابط خارجی دومای دولتی روسیه امروز 11 مرداد ماه 1399 با دکتر محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی دیدار و گفت و گو کرد.
فرج صمدی , محسن نوروزی‌فرد شنبه 11 مرداد 1399 ساعت 14:48
دیدار رئیس کمیته روابط خارجی دومای دولتی روسیه با رئیس مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/202008109991872839.jpg Icana
دیدار رئیس کمیته روابط خارجی دومای دولتی روسیه با رئیس مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/202008109855106830.jpg Icana
دیدار رئیس کمیته روابط خارجی دومای دولتی روسیه با رئیس مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/202008108215461001.jpg Icana
دیدار رئیس کمیته روابط خارجی دومای دولتی روسیه با رئیس مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/202008107825422467.jpg Icana
دیدار رئیس کمیته روابط خارجی دومای دولتی روسیه با رئیس مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/202008108484148446.jpg Icana
دیدار رئیس کمیته روابط خارجی دومای دولتی روسیه با رئیس مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/202008105685188520.jpg Icana
دیدار رئیس کمیته روابط خارجی دومای دولتی روسیه با رئیس مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/202008108213033541.jpg Icana
دیدار رئیس کمیته روابط خارجی دومای دولتی روسیه با رئیس مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/202008106506744325.jpg Icana
دیدار رئیس کمیته روابط خارجی دومای دولتی روسیه با رئیس مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/202008108096950130.jpg Icana
دیدار رئیس کمیته روابط خارجی دومای دولتی روسیه با رئیس مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/202008100710415980.jpg Icana
دیدار رئیس کمیته روابط خارجی دومای دولتی روسیه با رئیس مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/202008101221704711.jpg Icana
دیدار رئیس کمیته روابط خارجی دومای دولتی روسیه با رئیس مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/202008108686683670.jpg Icana
دیدار رئیس کمیته روابط خارجی دومای دولتی روسیه با رئیس مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/202008108155412388.jpg Icana
دیدار رئیس کمیته روابط خارجی دومای دولتی روسیه با رئیس مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/202008101010587974.jpg Icana
دیدار رئیس کمیته روابط خارجی دومای دولتی روسیه با رئیس مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/202008102294162895.jpg Icana
دیدار رئیس کمیته روابط خارجی دومای دولتی روسیه با رئیس مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/202008103840262221.jpg Icana
دیدار رئیس کمیته روابط خارجی دومای دولتی روسیه با رئیس مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/202008108390978416.jpg Icana
دیدار رئیس کمیته روابط خارجی دومای دولتی روسیه با رئیس مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/202008107973317385.jpg Icana
دیدار رئیس کمیته روابط خارجی دومای دولتی روسیه با رئیس مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/202008101914521875.jpg Icana
دیدار رئیس کمیته روابط خارجی دومای دولتی روسیه با رئیس مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/202008105881029760.jpg Icana
دیدار رئیس کمیته روابط خارجی دومای دولتی روسیه با رئیس مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/202008109204184724.jpg Icana
دیدار رئیس کمیته روابط خارجی دومای دولتی روسیه با رئیس مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/202008100507643427.jpg Icana
دیدار رئیس کمیته روابط خارجی دومای دولتی روسیه با رئیس مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/202008107607416703.jpg Icana
دیدار رئیس کمیته روابط خارجی دومای دولتی روسیه با رئیس مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/202008106678235703.jpg Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

PC
Powerd By : Tasvirnet