ایام محرم 1399

حضور نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مراسم افتتاح گازرسانی در وزارت نفت


حضور نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مراسم افتتاح گازرسانی در وزارت نفت امروز 13 مرداد ماه 1399 برگزار شد.
محسن نوروزی‌فرد دوشنبه 13 مرداد 1399 ساعت 14:22
حضور نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مراسم افتتاح گازرسانی در وزارت نفت https://cdn.icana.ir/d/019/202008105098338540.jpg Icana
حضور نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مراسم افتتاح گازرسانی در وزارت نفت https://cdn.icana.ir/d/019/202008106504755211.jpg Icana
حضور نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مراسم افتتاح گازرسانی در وزارت نفت https://cdn.icana.ir/d/019/202008109611610478.jpg Icana
حضور نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مراسم افتتاح گازرسانی در وزارت نفت https://cdn.icana.ir/d/019/202008102420290876.jpg Icana
حضور نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مراسم افتتاح گازرسانی در وزارت نفت https://cdn.icana.ir/d/019/202008108448869513.jpg Icana
حضور نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مراسم افتتاح گازرسانی در وزارت نفت https://cdn.icana.ir/d/019/202008108342475247.jpg Icana
حضور نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مراسم افتتاح گازرسانی در وزارت نفت https://cdn.icana.ir/d/019/202008106324947038.jpg Icana
حضور نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مراسم افتتاح گازرسانی در وزارت نفت https://cdn.icana.ir/d/019/202008102169677413.jpg Icana
حضور نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مراسم افتتاح گازرسانی در وزارت نفت https://cdn.icana.ir/d/019/202008105052011737.jpg Icana
حضور نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مراسم افتتاح گازرسانی در وزارت نفت https://cdn.icana.ir/d/019/202008105154120419.jpg Icana
حضور نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مراسم افتتاح گازرسانی در وزارت نفت https://cdn.icana.ir/d/019/202008102259488334.jpg Icana
حضور نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مراسم افتتاح گازرسانی در وزارت نفت https://cdn.icana.ir/d/019/202008100594828941.jpg Icana
حضور نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مراسم افتتاح گازرسانی در وزارت نفت https://cdn.icana.ir/d/019/202008107769188636.jpg Icana
حضور نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مراسم افتتاح گازرسانی در وزارت نفت https://cdn.icana.ir/d/019/202008100274900824.jpg Icana
حضور نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مراسم افتتاح گازرسانی در وزارت نفت https://cdn.icana.ir/d/019/202008108052782458.jpg Icana
حضور نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مراسم افتتاح گازرسانی در وزارت نفت https://cdn.icana.ir/d/019/202008109763052976.jpg Icana
حضور نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مراسم افتتاح گازرسانی در وزارت نفت https://cdn.icana.ir/d/019/202008107961108240.jpg Icana
حضور نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مراسم افتتاح گازرسانی در وزارت نفت https://cdn.icana.ir/d/019/202008101065125135.jpg Icana
حضور نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مراسم افتتاح گازرسانی در وزارت نفت https://cdn.icana.ir/d/019/202008109946401413.jpg Icana
حضور نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مراسم افتتاح گازرسانی در وزارت نفت https://cdn.icana.ir/d/019/202008109854540865.jpg Icana
حضور نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مراسم افتتاح گازرسانی در وزارت نفت https://cdn.icana.ir/d/019/202008100393033862.jpg Icana
حضور نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مراسم افتتاح گازرسانی در وزارت نفت https://cdn.icana.ir/d/019/202008107053682544.jpg Icana
حضور نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مراسم افتتاح گازرسانی در وزارت نفت https://cdn.icana.ir/d/019/202008109108526610.jpg Icana
حضور نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مراسم افتتاح گازرسانی در وزارت نفت https://cdn.icana.ir/d/019/202008109034926373.jpg Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

PC
Powerd By : Tasvirnet