ایام محرم 1399

عصر امروز دوشنبه ۱۳ مردادماه ۱۳۹۹ برگزار شد:

جلسه کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس


جلسه کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی عصر امروز دوشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۹ برگزار شد.
فرج صمدی دوشنبه 13 مرداد 1399 ساعت 19:15
کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس https://cdn.icana.ir/d/019/202008107123843094.jpg , کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس Icana
کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس https://cdn.icana.ir/d/019/202008106631559994.jpg , کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس Icana
کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس https://cdn.icana.ir/d/019/202008107012417926.jpg , کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس Icana
کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس https://cdn.icana.ir/d/019/202008108652430212.jpg , کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس Icana
کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس https://cdn.icana.ir/d/019/202008108765718677.jpg , کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس Icana
کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس https://cdn.icana.ir/d/019/202008108338464646.jpg , کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس Icana
کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس https://cdn.icana.ir/d/019/202008106543985029.jpg , کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس Icana
کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس https://cdn.icana.ir/d/019/202008106438895071.jpg , کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس Icana
کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس https://cdn.icana.ir/d/019/202008107986302546.jpg , کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

PC
Powerd By : Tasvirnet