ایام محرم 1399

نشست مشترک اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس با مدیران عامل بانک های دولتی


نشست مشترک اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس با مدیران عامل بانک های دولتی ظهر امروز سه‌شنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۹ جهت ارائه گزارش عملکرد و بررسی اولویت های نظام بانکی کشور برگزار گردید.
حمیدرضا راهل سه‌شنبه 14 مرداد 1399 ساعت 15:16
نشست مشترک اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس با مدیران عامل بانک های دولتی https://cdn.icana.ir/d/019/202008105143622314.jpg , نشست مشترک اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس با مدیران عا Icana
نشست مشترک اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس با مدیران عامل بانک های دولتی https://cdn.icana.ir/d/019/202008106628577964.jpg , نشست مشترک اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس با مدیران عا Icana
نشست مشترک اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس با مدیران عامل بانک های دولتی https://cdn.icana.ir/d/019/202008107243093351.jpg , نشست مشترک اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس با مدیران عا Icana
نشست مشترک اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس با مدیران عامل بانک های دولتی https://cdn.icana.ir/d/019/202008104857978864.jpg , نشست مشترک اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس با مدیران عا Icana
نشست مشترک اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس با مدیران عامل بانک های دولتی https://cdn.icana.ir/d/019/202008106503178067.jpg , نشست مشترک اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس با مدیران عا Icana
نشست مشترک اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس با مدیران عامل بانک های دولتی https://cdn.icana.ir/d/019/202008106051014305.jpg , نشست مشترک اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس با مدیران عا Icana
نشست مشترک اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس با مدیران عامل بانک های دولتی https://cdn.icana.ir/d/019/202008107657490632.jpg , نشست مشترک اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس با مدیران عا Icana
نشست مشترک اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس با مدیران عامل بانک های دولتی https://cdn.icana.ir/d/019/202008105058655965.jpg , نشست مشترک اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس با مدیران عا Icana
نشست مشترک اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس با مدیران عامل بانک های دولتی https://cdn.icana.ir/d/019/202008107574946569.jpg , نشست مشترک اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس با مدیران عا Icana
نشست مشترک اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس با مدیران عامل بانک های دولتی https://cdn.icana.ir/d/019/202008107968863535.jpg , نشست مشترک اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس با مدیران عا Icana
نشست مشترک اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس با مدیران عامل بانک های دولتی https://cdn.icana.ir/d/019/202008104937914311.jpg , نشست مشترک اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس با مدیران عا Icana
نشست مشترک اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس با مدیران عامل بانک های دولتی https://cdn.icana.ir/d/019/202008107328805019.jpg , نشست مشترک اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس با مدیران عا Icana
نشست مشترک اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس با مدیران عامل بانک های دولتی https://cdn.icana.ir/d/019/202008105717331499.jpg , نشست مشترک اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس با مدیران عا Icana
نشست مشترک اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس با مدیران عامل بانک های دولتی https://cdn.icana.ir/d/019/202008105041513631.jpg , نشست مشترک اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس با مدیران عا Icana
نشست مشترک اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس با مدیران عامل بانک های دولتی https://cdn.icana.ir/d/019/202008105797453275.jpg , نشست مشترک اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس با مدیران عا Icana
نشست مشترک اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس با مدیران عامل بانک های دولتی https://cdn.icana.ir/d/019/202008105172038601.jpg , نشست مشترک اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس با مدیران عا Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

PC
Powerd By : Tasvirnet