ایام محرم 1399

ناطقان میان دستور 15 مردادماه مجلس شورای اسلامی


اسامی ناطقان میان دستور 15 مردادماه مجلس شورای اسلامی به شرح زیر است: عبدالناصر درخشان، اسماعیل حسین زهی، سید صادق طباطبایی نژاد، علیرضا سلیمی، حسن لطفی
محسن نوروزی‌فرد چهارشنبه 15 مرداد 1399 ساعت 14:49
عبدالناصر درخشان در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/202008108927784959.jpg Icana
عبدالناصر درخشان در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/202008104331664686.jpg Icana
عبدالناصر درخشان در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/202008104584141447.jpg Icana
اسماعیل حسین زهی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/202008101840622759.jpg Icana
اسماعیل حسین زهی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/202008104418680662.jpg Icana
اسماعیل حسین زهی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/202008101945153728.jpg Icana
سیدصادق طباطبایی نژاد در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/202008105012184885.jpg Icana
سیدصادق طباطبایی نژاد در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/202008107220259473.jpg Icana
سیدصادق طباطبایی نژاد در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/202008104528472952.jpg Icana
علیرضا سلیمی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/202008106814060704.jpg Icana
علیرضا سلیمی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/202008102583332993.jpg Icana
علیرضا سلیمی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/202008102268249449.jpg Icana
حسن لطفی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/202008102682274071.jpg Icana
حسن لطفی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/202008106712271698.jpg Icana
حسن لطفی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/202008109254937126.jpg Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

PC
Powerd By : Tasvirnet