ایام محرم 1399

صبح امروز پنج‌شنبه ۱۶ مردادماه ۱۳۹۹ انجام شد:

حضور مجتبی توانگر در منزل خبرنگار شهید حمیدرضا خیرخواه


حضور مجتبی توانگر ، نماینده مردم تهران ری شمیرانات اسلامشهر و پردیس در مجلس در منزل خبرنگار شهید حمیدرضا خیرخواه و ناصر خیرخواه از طرف رئیس مجلس شورای اسلامی به مناسبت عید سعید غدیرخم و بزرگداشت روز خبرنگار به روایت دوربین خبرگزاری خانه ملت.
فوأد فاضلی پنج‌شنبه 16 مرداد 1399 ساعت 15:25
حضور مجتبی توانگر در منزل خبرنگار شهید حمیدرضا خیرخواه https://cdn.icana.ir/d/019/202008103444129406.jpg , حضور مجتبی خیرخواه در منزل خبرنگار شهید حمیدرضا خی Icana
حضور مجتبی توانگر در منزل خبرنگار شهید حمیدرضا خیرخواه https://cdn.icana.ir/d/019/202008101229041783.jpg , حضور مجتبی خیرخواه در منزل خبرنگار شهید حمیدرضا خی Icana
حضور مجتبی توانگر در منزل خبرنگار شهید حمیدرضا خیرخواه https://cdn.icana.ir/d/019/202008105440645175.jpg , حضور مجتبی خیرخواه در منزل خبرنگار شهید حمیدرضا خی Icana
حضور مجتبی توانگر در منزل خبرنگار شهید حمیدرضا خیرخواه https://cdn.icana.ir/d/019/202008103500214649.jpg , حضور مجتبی خیرخواه در منزل خبرنگار شهید حمیدرضا خی Icana
حضور مجتبی توانگر در منزل خبرنگار شهید حمیدرضا خیرخواه https://cdn.icana.ir/d/019/202008106378256288.jpg , حضور مجتبی خیرخواه در منزل خبرنگار شهید حمیدرضا خی Icana
حضور مجتبی توانگر در منزل خبرنگار شهید حمیدرضا خیرخواه https://cdn.icana.ir/d/019/202008104005770811.jpg , حضور مجتبی خیرخواه در منزل خبرنگار شهید حمیدرضا خی Icana
حضور مجتبی توانگر در منزل خبرنگار شهید حمیدرضا خیرخواه https://cdn.icana.ir/d/019/202008102083593496.jpg , حضور مجتبی خیرخواه در منزل خبرنگار شهید حمیدرضا خی Icana
حضور مجتبی توانگر در منزل خبرنگار شهید حمیدرضا خیرخواه https://cdn.icana.ir/d/019/202008108278685312.jpg , حضور مجتبی خیرخواه در منزل خبرنگار شهید حمیدرضا خی Icana
حضور مجتبی توانگر در منزل خبرنگار شهید حمیدرضا خیرخواه https://cdn.icana.ir/d/019/202008105681942153.jpg , حضور مجتبی خیرخواه در منزل خبرنگار شهید حمیدرضا خی Icana
حضور مجتبی توانگر در منزل خبرنگار شهید حمیدرضا خیرخواه https://cdn.icana.ir/d/019/202008107395482474.jpg , حضور مجتبی خیرخواه در منزل خبرنگار شهید حمیدرضا خی Icana
حضور مجتبی توانگر در منزل خبرنگار شهید حمیدرضا خیرخواه https://cdn.icana.ir/d/019/202008107139651779.jpg , حضور مجتبی خیرخواه در منزل خبرنگار شهید حمیدرضا خی Icana
حضور مجتبی توانگر در منزل خبرنگار شهید حمیدرضا خیرخواه https://cdn.icana.ir/d/019/202008108135584092.jpg , حضور مجتبی خیرخواه در منزل خبرنگار شهید حمیدرضا خی Icana
حضور مجتبی توانگر در منزل خبرنگار شهید حمیدرضا خیرخواه https://cdn.icana.ir/d/019/202008105607596597.jpg , حضور مجتبی خیرخواه در منزل خبرنگار شهید حمیدرضا خی Icana
حضور مجتبی توانگر در منزل خبرنگار شهید حمیدرضا خیرخواه https://cdn.icana.ir/d/019/202008108052481040.jpg , حضور مجتبی خیرخواه در منزل خبرنگار شهید حمیدرضا خی Icana
حضور مجتبی توانگر در منزل خبرنگار شهید حمیدرضا خیرخواه https://cdn.icana.ir/d/019/202008105964231667.jpg , حضور مجتبی خیرخواه در منزل خبرنگار شهید حمیدرضا خی Icana
حضور مجتبی توانگر در منزل خبرنگار شهید حمیدرضا خیرخواه https://cdn.icana.ir/d/019/202008107811184063.jpg , حضور مجتبی خیرخواه در منزل خبرنگار شهید حمیدرضا خی Icana
حضور مجتبی توانگر در منزل خبرنگار شهید حمیدرضا خیرخواه https://cdn.icana.ir/d/019/202008106502910866.jpg , حضور مجتبی خیرخواه در منزل خبرنگار شهید حمیدرضا خی Icana
حضور مجتبی توانگر در منزل خبرنگار شهید حمیدرضا خیرخواه https://cdn.icana.ir/d/019/202008100957932051.jpg , حضور مجتبی خیرخواه در منزل خبرنگار شهید حمیدرضا خی Icana
حضور مجتبی توانگر در منزل خبرنگار شهید حمیدرضا خیرخواه https://cdn.icana.ir/d/019/202008105852061180.jpg , حضور مجتبی خیرخواه در منزل خبرنگار شهید حمیدرضا خی Icana
حضور مجتبی توانگر در منزل خبرنگار شهید حمیدرضا خیرخواه https://cdn.icana.ir/d/019/202008106202547370.jpg , حضور مجتبی خیرخواه در منزل خبرنگار شهید حمیدرضا خی Icana
حضور مجتبی توانگر در منزل خبرنگار شهید حمیدرضا خیرخواه https://cdn.icana.ir/d/019/202008103582988693.jpg , حضور مجتبی خیرخواه در منزل خبرنگار شهید حمیدرضا خی Icana
حضور مجتبی توانگر در منزل خبرنگار شهید حمیدرضا خیرخواه https://cdn.icana.ir/d/019/202008107840065168.jpg , حضور مجتبی خیرخواه در منزل خبرنگار شهید حمیدرضا خی Icana
حضور مجتبی توانگر در منزل خبرنگار شهید حمیدرضا خیرخواه https://cdn.icana.ir/d/019/202008107664915238.jpg , حضور مجتبی خیرخواه در منزل خبرنگار شهید حمیدرضا خی Icana
حضور مجتبی توانگر در منزل خبرنگار شهید حمیدرضا خیرخواه https://cdn.icana.ir/d/019/202008107947763742.jpg , حضور مجتبی خیرخواه در منزل خبرنگار شهید حمیدرضا خی Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

PC
Powerd By : Tasvirnet