ایام محرم 1399

صبح امروز پنج‌شنبه ۱۶ مردادماه ۱۳۹۹ انجام شد:

حضور مجتبی توانگر در منزل خبرنگار پیشکسوت مرحوم حسن شایانفر


حضور مجتبی توانگر ، نماینده مردم تهران ری شمیرانات اسلامشهر و پردیس در مجلس در منزل خبرنگار پیشکسوت مرحوم حسن شایانفر از طرف رئیس مجلس شورای اسلامی به مناسبت عید سعید غدیرخم و بزرگداشت روز خبرنگار به روایت دوربین خبرگزاری خانه ملت.
فوأد فاضلی پنج‌شنبه 16 مرداد 1399 ساعت 15:41
حضور مجتبی توانگر در منزل خبرنگار مرحوم حسن شایانفر https://cdn.icana.ir/d/019/202008107475814417.jpg , حضور مجتبی توانگر در منزل خبرنگار مرحوم حسن شایان Icana
حضور مجتبی توانگر در منزل خبرنگار مرحوم حسن شایانفر https://cdn.icana.ir/d/019/202008107867350611.jpg , حضور مجتبی توانگر در منزل خبرنگار مرحوم حسن شایان Icana
حضور مجتبی توانگر در منزل خبرنگار مرحوم حسن شایانفر https://cdn.icana.ir/d/019/202008107420159300.jpg , حضور مجتبی توانگر در منزل خبرنگار مرحوم حسن شایان Icana
حضور مجتبی توانگر در منزل خبرنگار مرحوم حسن شایانفر https://cdn.icana.ir/d/019/202008107226347119.jpg , حضور مجتبی توانگر در منزل خبرنگار مرحوم حسن شایان Icana
حضور مجتبی توانگر در منزل خبرنگار مرحوم حسن شایانفر https://cdn.icana.ir/d/019/202008107966291688.jpg , حضور مجتبی توانگر در منزل خبرنگار مرحوم حسن شایان Icana
حضور مجتبی توانگر در منزل خبرنگار مرحوم حسن شایانفر https://cdn.icana.ir/d/019/202008107743942874.jpg , حضور مجتبی توانگر در منزل خبرنگار مرحوم حسن شایان Icana
حضور مجتبی توانگر در منزل خبرنگار مرحوم حسن شایانفر https://cdn.icana.ir/d/019/202008105369096162.jpg , حضور مجتبی توانگر در منزل خبرنگار مرحوم حسن شایان Icana
حضور مجتبی توانگر در منزل خبرنگار مرحوم حسن شایانفر https://cdn.icana.ir/d/019/202008105192930970.jpg , حضور مجتبی توانگر در منزل خبرنگار مرحوم حسن شایان Icana
حضور مجتبی توانگر در منزل خبرنگار مرحوم حسن شایانفر https://cdn.icana.ir/d/019/202008107176432856.jpg , حضور مجتبی توانگر در منزل خبرنگار مرحوم حسن شایان Icana
حضور مجتبی توانگر در منزل خبرنگار مرحوم حسن شایانفر https://cdn.icana.ir/d/019/202008104015383066.jpg , حضور مجتبی توانگر در منزل خبرنگار مرحوم حسن شایان Icana
حضور مجتبی توانگر در منزل خبرنگار مرحوم حسن شایانفر https://cdn.icana.ir/d/019/202008107943054807.jpg , حضور مجتبی توانگر در منزل خبرنگار مرحوم حسن شایان Icana
حضور مجتبی توانگر در منزل خبرنگار مرحوم حسن شایانفر https://cdn.icana.ir/d/019/202008100634864143.jpg , حضور مجتبی توانگر در منزل خبرنگار مرحوم حسن شایان Icana
حضور مجتبی توانگر در منزل خبرنگار مرحوم حسن شایانفر https://cdn.icana.ir/d/019/202008106925633067.jpg , حضور مجتبی توانگر در منزل خبرنگار مرحوم حسن شایان Icana
حضور مجتبی توانگر در منزل خبرنگار مرحوم حسن شایانفر https://cdn.icana.ir/d/019/202008105301244412.jpg , حضور مجتبی توانگر در منزل خبرنگار مرحوم حسن شایان Icana
حضور مجتبی توانگر در منزل خبرنگار مرحوم حسن شایانفر https://cdn.icana.ir/d/019/202008106597210884.jpg , حضور مجتبی توانگر در منزل خبرنگار مرحوم حسن شایان Icana
حضور مجتبی توانگر در منزل خبرنگار مرحوم حسن شایانفر https://cdn.icana.ir/d/019/202008104998085970.jpg , حضور مجتبی توانگر در منزل خبرنگار مرحوم حسن شایان Icana
حضور مجتبی توانگر در منزل خبرنگار مرحوم حسن شایانفر https://cdn.icana.ir/d/019/202008107757595229.jpg , حضور مجتبی توانگر در منزل خبرنگار مرحوم حسن شایان Icana
حضور مجتبی توانگر در منزل خبرنگار مرحوم حسن شایانفر https://cdn.icana.ir/d/019/202008104828898591.jpg , حضور مجتبی توانگر در منزل خبرنگار مرحوم حسن شایان Icana
حضور مجتبی توانگر در منزل خبرنگار مرحوم حسن شایانفر https://cdn.icana.ir/d/019/202008107605550184.jpg , حضور مجتبی توانگر در منزل خبرنگار مرحوم حسن شایان Icana
حضور مجتبی توانگر در منزل خبرنگار مرحوم حسن شایانفر https://cdn.icana.ir/d/019/202008105075440535.jpg , حضور مجتبی توانگر در منزل خبرنگار مرحوم حسن شایان Icana
حضور مجتبی توانگر در منزل خبرنگار مرحوم حسن شایانفر https://cdn.icana.ir/d/019/202008105628032949.jpg , حضور مجتبی توانگر در منزل خبرنگار مرحوم حسن شایان Icana
حضور مجتبی توانگر در منزل خبرنگار مرحوم حسن شایانفر https://cdn.icana.ir/d/019/202008105758525262.jpg , حضور مجتبی توانگر در منزل خبرنگار مرحوم حسن شایان Icana
حضور مجتبی توانگر در منزل خبرنگار مرحوم حسن شایانفر https://cdn.icana.ir/d/019/202008103257151586.jpg , حضور مجتبی توانگر در منزل خبرنگار مرحوم حسن شایان Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

PC
Powerd By : Tasvirnet