هدر اصلی

حضور مجتبی پیرهادی و ابوالفضل عمویی در منزل شهید رضا مقدسی


مجتبی پیرهادی، عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی و ابوالفضل عمویی، نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس امروز پنجشنبه 16 مردادماه در منزل شهید رضا مقدسی حضور یافتند.
محسن نوروزی‌فرد پنج‌شنبه 16 مرداد 1399 ساعت 16:15
حضور مجتبی پیرهادی و ابوالفضل عمویی در منزل شهید رضا مقدسی https://cdn.icana.ir/d/019/202008105432726847.jpg Icana
حضور مجتبی پیرهادی و ابوالفضل عمویی در منزل شهید رضا مقدسی https://cdn.icana.ir/d/019/202008105385958089.jpg Icana
حضور مجتبی پیرهادی و ابوالفضل عمویی در منزل شهید رضا مقدسی https://cdn.icana.ir/d/019/202008105118574951.jpg Icana
حضور مجتبی پیرهادی و ابوالفضل عمویی در منزل شهید رضا مقدسی https://cdn.icana.ir/d/019/202008105185094658.jpg Icana
حضور مجتبی پیرهادی و ابوالفضل عمویی در منزل شهید رضا مقدسی https://cdn.icana.ir/d/019/202008105719674604.jpg Icana
حضور مجتبی پیرهادی و ابوالفضل عمویی در منزل شهید رضا مقدسی https://cdn.icana.ir/d/019/202008104009911336.jpg Icana
حضور مجتبی پیرهادی و ابوالفضل عمویی در منزل شهید رضا مقدسی https://cdn.icana.ir/d/019/202008101359557504.jpg Icana
حضور مجتبی پیرهادی و ابوالفضل عمویی در منزل شهید رضا مقدسی https://cdn.icana.ir/d/019/202008101659734671.jpg Icana
حضور مجتبی پیرهادی و ابوالفضل عمویی در منزل شهید رضا مقدسی https://cdn.icana.ir/d/019/202008101472845969.jpg Icana
حضور مجتبی پیرهادی و ابوالفضل عمویی در منزل شهید رضا مقدسی https://cdn.icana.ir/d/019/202008102946752357.jpg Icana
حضور مجتبی پیرهادی و ابوالفضل عمویی در منزل شهید رضا مقدسی https://cdn.icana.ir/d/019/202008100608380658.jpg Icana
حضور مجتبی پیرهادی و ابوالفضل عمویی در منزل شهید رضا مقدسی https://cdn.icana.ir/d/019/202008105752468633.jpg Icana
حضور مجتبی پیرهادی و ابوالفضل عمویی در منزل شهید رضا مقدسی https://cdn.icana.ir/d/019/202008101908484837.jpg Icana
حضور مجتبی پیرهادی و ابوالفضل عمویی در منزل شهید رضا مقدسی https://cdn.icana.ir/d/019/202008104780572852.jpg Icana
حضور مجتبی پیرهادی و ابوالفضل عمویی در منزل شهید رضا مقدسی https://cdn.icana.ir/d/019/202008101869169268.jpg Icana
حضور مجتبی پیرهادی و ابوالفضل عمویی در منزل شهید رضا مقدسی https://cdn.icana.ir/d/019/202008104818211454.jpg Icana
حضور مجتبی پیرهادی و ابوالفضل عمویی در منزل شهید رضا مقدسی https://cdn.icana.ir/d/019/202008104844297614.jpg Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

PC
Powerd By : Tasvirnet