ایام محرم 1399

حضور رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی در سفارت لبنان


مجتبی ذوالنوری، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی امروز دوشنبه 20 مردادماه با حضور در سفارت لبنان با سفیر این کشور در ایران دیدار و گفت و گو کرد.
فرج صمدی دوشنبه 20 مرداد 1399 ساعت 14:34
حضور رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی در سفارت لبنان https://cdn.icana.ir/d/019/202008109024697522.jpg Icana
حضور رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی در سفارت لبنان https://cdn.icana.ir/d/019/202008109925630600.jpg Icana
حضور رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی در سفارت لبنان https://cdn.icana.ir/d/019/202008107875565705.jpg Icana
حضور رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی در سفارت لبنان https://cdn.icana.ir/d/019/202008107810350305.jpg Icana
حضور رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی در سفارت لبنان https://cdn.icana.ir/d/019/202008102652285562.jpg Icana
حضور رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی در سفارت لبنان https://cdn.icana.ir/d/019/202008102556203771.jpg Icana
حضور رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی در سفارت لبنان https://cdn.icana.ir/d/019/202008100227198388.jpg Icana
حضور رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی در سفارت لبنان https://cdn.icana.ir/d/019/202008109468732552.jpg Icana
حضور رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی در سفارت لبنان https://cdn.icana.ir/d/019/202008101698491479.jpg Icana
حضور رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی در سفارت لبنان https://cdn.icana.ir/d/019/202008101799668513.jpg Icana
حضور رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی در سفارت لبنان https://cdn.icana.ir/d/019/202008108037486225.jpg Icana
حضور رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی در سفارت لبنان https://cdn.icana.ir/d/019/202008103940097498.jpg Icana
حضور رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی در سفارت لبنان https://cdn.icana.ir/d/019/202008105425230384.jpg Icana
حضور رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی در سفارت لبنان https://cdn.icana.ir/d/019/202008107614145118.jpg Icana
حضور رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی در سفارت لبنان https://cdn.icana.ir/d/019/202008107708986942.jpg Icana
حضور رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی در سفارت لبنان https://cdn.icana.ir/d/019/202008109279048905.jpg Icana
حضور رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی در سفارت لبنان https://cdn.icana.ir/d/019/202008109852385430.jpg Icana
حضور رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی در سفارت لبنان https://cdn.icana.ir/d/019/202008109950208530.jpg Icana
حضور رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی در سفارت لبنان https://cdn.icana.ir/d/019/202008109297879964.jpg Icana
حضور رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی در سفارت لبنان https://cdn.icana.ir/d/019/202008103628511704.jpg Icana
حضور رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی در سفارت لبنان https://cdn.icana.ir/d/019/202008107636334522.jpg Icana
حضور رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی در سفارت لبنان https://cdn.icana.ir/d/019/202008107716828957.jpg Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

PC
Powerd By : Tasvirnet