ایام محرم 1399

نشست سید محسن دهنوی با مدیران شرکت های دانش بنیان


نشست سید محسن دهنوی با مدیران شرکت های دانش بنیان امروز 20 مرداد ماه 1399 برگزار شد.
حمیدرضا راهل دوشنبه 20 مرداد 1399 ساعت 19:42
نشست سید محسن دهنوی با مدیران شرکت های دانش بنیان https://cdn.icana.ir/d/019/202008109475791931.jpg Icana
نشست سید محسن دهنوی با مدیران شرکت های دانش بنیان https://cdn.icana.ir/d/019/202008108487525576.jpg Icana
نشست سید محسن دهنوی با مدیران شرکت های دانش بنیان https://cdn.icana.ir/d/019/202008108399018962.jpg Icana
نشست سید محسن دهنوی با مدیران شرکت های دانش بنیان https://cdn.icana.ir/d/019/202008108673668959.jpg Icana
نشست سید محسن دهنوی با مدیران شرکت های دانش بنیان https://cdn.icana.ir/d/019/202008109599887520.jpg Icana
نشست سید محسن دهنوی با مدیران شرکت های دانش بنیان https://cdn.icana.ir/d/019/202008109016888289.jpg Icana
نشست سید محسن دهنوی با مدیران شرکت های دانش بنیان https://cdn.icana.ir/d/019/202008109721188162.jpg Icana
نشست سید محسن دهنوی با مدیران شرکت های دانش بنیان https://cdn.icana.ir/d/019/202008102687397425.jpg Icana
نشست سید محسن دهنوی با مدیران شرکت های دانش بنیان https://cdn.icana.ir/d/019/202008106057014369.jpg Icana
نشست سید محسن دهنوی با مدیران شرکت های دانش بنیان https://cdn.icana.ir/d/019/202008108452952930.jpg Icana
نشست سید محسن دهنوی با مدیران شرکت های دانش بنیان https://cdn.icana.ir/d/019/202008109123468885.jpg Icana
نشست سید محسن دهنوی با مدیران شرکت های دانش بنیان https://cdn.icana.ir/d/019/202008105854287642.jpg Icana
نشست سید محسن دهنوی با مدیران شرکت های دانش بنیان https://cdn.icana.ir/d/019/202008105292503558.jpg Icana
نشست سید محسن دهنوی با مدیران شرکت های دانش بنیان https://cdn.icana.ir/d/019/202008105926956230.jpg Icana
نشست سید محسن دهنوی با مدیران شرکت های دانش بنیان https://cdn.icana.ir/d/019/202008105942980585.jpg Icana
کلید واژه ها


ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

PC
Powerd By : Tasvirnet