ایام محرم 1399

نشست فراکسیون حمایت از صنعت با وزیر پیشنهادی صمت


نشست فراکسیون حمایت از صنعت مجلس شورای اسلامی با حسین مدرس‌خیابانی، وزیر پیشنهادی صتعت، معدن و تجارت عصر امروز سه‌شنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۹ برگزار گردید.
حمیدرضا راهل سه‌شنبه 21 مرداد 1399 ساعت 18:02
نشست فراکسیون صنعت با وزیر پیشنهادی صمت https://cdn.icana.ir/d/019/202008104974727146.jpg , نشست فراکسیون صنعت با وزیر پیشنهادی سمت Icana
نشست فراکسیون صنعت با وزیر پیشنهادی صمت https://cdn.icana.ir/d/019/202008105206707639.jpg , نشست فراکسیون صنعت با وزیر پیشنهادی سمت Icana
نشست فراکسیون صنعت با وزیر پیشنهادی صمت https://cdn.icana.ir/d/019/202008105236147733.jpg , نشست فراکسیون صنعت با وزیر پیشنهادی سمت Icana
نشست فراکسیون صنعت با وزیر پیشنهادی صمت https://cdn.icana.ir/d/019/202008105102409892.jpg , نشست فراکسیون صنعت با وزیر پیشنهادی سمت Icana
نشست فراکسیون صنعت با وزیر پیشنهادی صمت https://cdn.icana.ir/d/019/202008104855476130.jpg , نشست فراکسیون صنعت با وزیر پیشنهادی سمت Icana
نشست فراکسیون صنعت با وزیر پیشنهادی صمت https://cdn.icana.ir/d/019/202008104982972546.jpg , نشست فراکسیون صنعت با وزیر پیشنهادی سمت Icana
نشست فراکسیون صنعت با وزیر پیشنهادی صمت https://cdn.icana.ir/d/019/202008103581198728.jpg , نشست فراکسیون صنعت با وزیر پیشنهادی سمت Icana
نشست فراکسیون صنعت با وزیر پیشنهادی صمت https://cdn.icana.ir/d/019/202008105576060021.jpg , نشست فراکسیون صنعت با وزیر پیشنهادی سمت Icana
نشست فراکسیون صنعت با وزیر پیشنهادی صمت https://cdn.icana.ir/d/019/202008105244579462.jpg , نشست فراکسیون صنعت با وزیر پیشنهادی سمت Icana
نشست فراکسیون صنعت با وزیر پیشنهادی صمت https://cdn.icana.ir/d/019/202008105328241503.jpg , نشست فراکسیون صنعت با وزیر پیشنهادی سمت Icana
نشست فراکسیون صنعت با وزیر پیشنهادی صمت https://cdn.icana.ir/d/019/202008109985219028.jpg , نشست فراکسیون صنعت با وزیر پیشنهادی سمت Icana
نشست فراکسیون صنعت با وزیر پیشنهادی صمت https://cdn.icana.ir/d/019/202008100075030077.jpg , نشست فراکسیون صنعت با وزیر پیشنهادی سمت Icana
نشست فراکسیون صنعت با وزیر پیشنهادی صمت https://cdn.icana.ir/d/019/202008101679271384.jpg , نشست فراکسیون صنعت با وزیر پیشنهادی سمت Icana
نشست فراکسیون صنعت با وزیر پیشنهادی صمت https://cdn.icana.ir/d/019/202008109705107951.jpg , نشست فراکسیون صنعت با وزیر پیشنهادی سمت Icana
نشست فراکسیون صنعت با وزیر پیشنهادی صمتفراکسیون صنعت با وزیر پیشنهادی سمت https://cdn.icana.ir/d/019/202008109843923587.jpg , نشست فراکسیون صنعت با وزیر پیشنهادی سمت Icana
نشست فراکسیون صنعت با وزیر پیشنهادی صمت https://cdn.icana.ir/d/019/202008109798459137.jpg , نشست فراکسیون صنعت با وزیر پیشنهادی سمت Icana
نشست فراکسیون صنعت با وزیر پیشنهادی صمت https://cdn.icana.ir/d/019/202008109156925937.jpg , نشست فراکسیون صنعت با وزیر پیشنهادی سمت Icana
نشست فراکسیون صنعت با وزیر پیشنهادی صمت https://cdn.icana.ir/d/019/202008109504803510.jpg , نشست فراکسیون صنعت با وزیر پیشنهادی سمت Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

PC
Powerd By : Tasvirnet