ایام محرم 1399

صبح امروز چهارشنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۹ برگزار گردید:

نشست کمیسیون تدوین آئین نامه داخلی مجلس


نشست امروز کمیسیون تدوین آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی صبح امروز چهارشنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۹ برگزار گردید.
محسن نوروزی‌فرد چهارشنبه 22 مرداد 1399 ساعت 08:54
جلسه کمیسیون تدوین آئین نامه داخلی مجلس https://cdn.icana.ir/d/019/202008103600063571.jpg , جلسه کمیسیون تدوین آئین نامه داخلی مجلس Icana
جلسه کمیسیون تدوین آئین نامه داخلی مجلس https://cdn.icana.ir/d/019/202008109091404398.jpg , جلسه کمیسیون تدوین آئین نامه داخلی مجلس Icana
جلسه کمیسیون تدوین آئین نامه داخلی مجلس https://cdn.icana.ir/d/019/202008104253056575.jpg , جلسه کمیسیون تدوین آئین نامه داخلی مجلس Icana
جلسه کمیسیون تدوین آئین نامه داخلی مجلس https://cdn.icana.ir/d/019/202008103716519641.jpg , جلسه کمیسیون تدوین آئین نامه داخلی مجلس Icana
جلسه کمیسیون تدوین آئین نامه داخلی مجلس https://cdn.icana.ir/d/019/202008103300659220.jpg , جلسه کمیسیون تدوین آئین نامه داخلی مجلس Icana
جلسه کمیسیون تدوین آئین نامه داخلی مجلس https://cdn.icana.ir/d/019/202008106187065300.jpg , جلسه کمیسیون تدوین آئین نامه داخلی مجلس Icana
جلسه کمیسیون تدوین آئین نامه داخلی مجلس https://cdn.icana.ir/d/019/202008103992660275.jpg , جلسه کمیسیون تدوین آئین نامه داخلی مجلس Icana
جلسه کمیسیون تدوین آئین نامه داخلی مجلس https://cdn.icana.ir/d/019/202008108226655857.jpg , جلسه کمیسیون تدوین آئین نامه داخلی مجلس Icana
جلسه کمیسیون تدوین آئین نامه داخلی مجلس https://cdn.icana.ir/d/019/202008103410193593.jpg , جلسه کمیسیون تدوین آئین نامه داخلی مجلس Icana
جلسه کمیسیون تدوین آئین نامه داخلی مجلس https://cdn.icana.ir/d/019/202008100443769891.jpg , جلسه کمیسیون تدوین آئین نامه داخلی مجلس Icana
جلسه کمیسیون تدوین آئین نامه داخلی مجلس https://cdn.icana.ir/d/019/202008108059704434.jpg , جلسه کمیسیون تدوین آئین نامه داخلی مجلس Icana
جلسه کمیسیون تدوین آئین نامه داخلی مجلس https://cdn.icana.ir/d/019/202008106974326208.jpg , جلسه کمیسیون تدوین آئین نامه داخلی مجلس Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

PC
Powerd By : Tasvirnet