ایام محرم 1399

نشست کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی


نشست اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی 25 شهریور ماه 1399 برگزار شد.
فرج صمدی چهارشنبه 26 شهریور 1399 ساعت 08:35
نشست کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/202009103970670668.jpg Icana
نشست کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/202009103420252697.jpg Icana
نشست کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/202009103540621691.jpg Icana
نشست کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/202009103254978242.jpg Icana
نشست کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/202009103372365961.jpg Icana
نشست کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/202009102454556698.jpg Icana
نشست کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/202009102522567043.jpg Icana
نشست کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/202009103794961749.jpg Icana
نشست کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/202009103722479491.jpg Icana
نشست کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/202009103298952054.jpg Icana
نشست کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/202009104320411539.jpg Icana
نشست کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/202009104246997632.jpg Icana
نشست کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/202009104072593021.jpg Icana
نشست کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/202009104224638066.jpg Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

PC
Powerd By : Tasvirnet