ایام محرم 1399

نشست کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی


نشست اعضای کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی 25 شهریور ماه 1399 برگزار شد.
فرج صمدی چهارشنبه 26 شهریور 1399 ساعت 08:40
نشست کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/202009108017176799.jpg Icana
نشست کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/202009108776284048.jpg Icana
نشست کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/202009108872057520.jpg Icana
نشست کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/202009108389277235.jpg Icana
نشست کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/202009100319568993.jpg Icana
نشست کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/202009108308223810.jpg Icana
نشست کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/202009100383574726.jpg Icana
نشست کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/202009100447577506.jpg Icana
نشست کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/202009108133819199.jpg Icana
نشست کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/202009108491385917.jpg Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

PC
Powerd By : Tasvirnet