حلول ماه ربیع الاول

بازدید اعضای کمیسیون کشاورزی از سد کلان و باغات انگور دره جوزان


اعضای کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی از باغات انگور دره جوزان ملایر که به ثبت جهانی رسیده است بازدید کردند.
حمیدرضا راهل پنج‌شنبه 27 شهریور 1399 ساعت 16:55
بازدید از سد کلان و باغات انگور دره جوزان https://cdn.icana.ir/d/019/202009107814606901.jpg Icana
بازدید از سد کلان و باغات انگور دره جوزان https://cdn.icana.ir/d/019/202009100788332636.jpg Icana
بازدید از سد کلان و باغات انگور دره جوزان https://cdn.icana.ir/d/019/202009107992738107.jpg Icana
بازدید از سد کلان و باغات انگور دره جوزان https://cdn.icana.ir/d/019/202009103243001913.jpg Icana
بازدید از سد کلان و باغات انگور دره جوزان https://cdn.icana.ir/d/019/202009105497736493.jpg Icana
بازدید از سد کلان و باغات انگور دره جوزان https://cdn.icana.ir/d/019/202009102488060391.jpg Icana
بازدید از سد کلان و باغات انگور دره جوزان https://cdn.icana.ir/d/019/202009102663516507.jpg Icana
بازدید از سد کلان و باغات انگور دره جوزان https://cdn.icana.ir/d/019/202009106412056393.jpg Icana
بازدید از سد کلان و باغات انگور دره جوزان https://cdn.icana.ir/d/019/202009102058690260.jpg Icana
بازدید از سد کلان و باغات انگور دره جوزان https://cdn.icana.ir/d/019/202009106503730612.jpg Icana
بازدید از سد کلان و باغات انگور دره جوزان https://cdn.icana.ir/d/019/202009102079372858.jpg Icana
بازدید از سد کلان و باغات انگور دره جوزان https://cdn.icana.ir/d/019/202009102249678215.jpg Icana
بازدید از سد کلان و باغات انگور دره جوزان https://cdn.icana.ir/d/019/202009102344706369.jpg Icana
بازدید از سد کلان و باغات انگور دره جوزان https://cdn.icana.ir/d/019/202009102442343138.jpg Icana
بازدید از سد کلان و باغات انگور دره جوزان https://cdn.icana.ir/d/019/202009106092500936.jpg Icana
بازدید از سد کلان و باغات انگور دره جوزان https://cdn.icana.ir/d/019/202009105417987376.jpg Icana
بازدید از سد کلان و باغات انگور دره جوزان https://cdn.icana.ir/d/019/202009109823871136.jpg , بازدید از سد کلان و باغات انگور دره جوزان Icana
بازدید از سد کلان و باغات انگور دره جوزان https://cdn.icana.ir/d/019/202009109537109708.jpg , بازدید از سد کلان و باغات انگور دره جوزان Icana
بازدید از سد کلان و باغات انگور دره جوزان https://cdn.icana.ir/d/019/202009108294427956.jpg , بازدید از سد کلان و باغات انگور دره جوزان Icana
بازدید از سد کلان و باغات انگور دره جوزان https://cdn.icana.ir/d/019/202009108646826341.jpg , بازدید از سد کلان و باغات انگور دره جوزان Icana
بازدید از سد کلان و باغات انگور دره جوزان https://cdn.icana.ir/d/019/202009108393045273.jpg , بازدید از سد کلان و باغات انگور دره جوزان Icana
بازدید از سد کلان و باغات انگور دره جوزان https://cdn.icana.ir/d/019/202009108479315930.jpg , بازدید از سد کلان و باغات انگور دره جوزان Icana
بازدید از سد کلان و باغات انگور دره جوزان https://cdn.icana.ir/d/019/202009107796368634.jpg , بازدید از سد کلان و باغات انگور دره جوزان Icana
بازدید از سد کلان و باغات انگور دره جوزان https://cdn.icana.ir/d/019/202009101140606937.jpg , بازدید از سد کلان و باغات انگور دره جوزان Icana
بازدید از سد کلان و باغات انگور دره جوزان https://cdn.icana.ir/d/019/202009100917197611.jpg , بازدید از سد کلان و باغات انگور دره جوزان Icana
بازدید از سد کلان و باغات انگور دره جوزان https://cdn.icana.ir/d/019/202009108592604851.jpg , بازدید از سد کلان و باغات انگور دره جوزان Icana
بازدید از سد کلان و باغات انگور دره جوزان https://cdn.icana.ir/d/019/202009104199089792.jpg , بازدید از سد کلان و باغات انگور دره جوزان Icana
بازدید از سد کلان و باغات انگور دره جوزان https://cdn.icana.ir/d/019/202009104297285550.jpg , بازدید از سد کلان و باغات انگور دره جوزان Icana
بازدید از سد کلان و باغات انگور دره جوزان https://cdn.icana.ir/d/019/202009108356525105.jpg , بازدید از سد کلان و باغات انگور دره جوزان Icana
بازدید از سد کلان و باغات انگور دره جوزان https://cdn.icana.ir/d/019/202009108124544613.jpg , بازدید از سد کلان و باغات انگور دره جوزان Icana
بازدید از سد کلان و باغات انگور دره جوزان https://cdn.icana.ir/d/019/202009108028584811.jpg , بازدید از سد کلان و باغات انگور دره جوزان Icana
بازدید از سد کلان و باغات انگور دره جوزان https://cdn.icana.ir/d/019/202009107929830064.jpg , بازدید از سد کلان و باغات انگور دره جوزان Icana
بازدید از سد کلان و باغات انگور دره جوزان https://cdn.icana.ir/d/019/202009107828094041.jpg , بازدید از سد کلان و باغات انگور دره جوزان Icana
بازدید از سد کلان و باغات انگور دره جوزان https://cdn.icana.ir/d/019/202009107933398314.jpg , بازدید از سد کلان و باغات انگور دره جوزان Icana
بازدید از سد کلان و باغات انگور دره جوزان https://cdn.icana.ir/d/019/202009109934778596.jpg , بازدید از سد کلان و باغات انگور دره جوزان Icana
بازدید از سد کلان و باغات انگور دره جوزان https://cdn.icana.ir/d/019/202009109771553767.jpg , بازدید از سد کلان و باغات انگور دره جوزان Icana
بازدید از سد کلان و باغات انگور دره جوزان https://cdn.icana.ir/d/019/202009107564279154.jpg , بازدید از سد کلان و باغات انگور دره جوزان Icana
بازدید از سد کلان و باغات انگور دره جوزان https://cdn.icana.ir/d/019/202009107462543131.jpg , بازدید از سد کلان و باغات انگور دره جوزان Icana
بازدید از سد کلان و باغات انگور دره جوزان https://cdn.icana.ir/d/019/202009107388197575.jpg , بازدید از سد کلان و باغات انگور دره جوزان Icana
بازدید از سد کلان و باغات انگور دره جوزان https://cdn.icana.ir/d/019/202009107218451207.jpg , بازدید از سد کلان و باغات انگور دره جوزان Icana
بازدید از سد کلان و باغات انگور دره جوزان https://cdn.icana.ir/d/019/202009107146900598.jpg , بازدید از سد کلان و باغات انگور دره جوزان Icana
بازدید از سد کلان و باغات انگور دره جوزان https://cdn.icana.ir/d/019/202009106991687952.jpg , بازدید از سد کلان و باغات انگور دره جوزان Icana
بازدید از سد کلان و باغات انگور دره جوزان https://cdn.icana.ir/d/019/202009106892933204.jpg , بازدید از سد کلان و باغات انگور دره جوزان Icana
بازدید از سد کلان و باغات انگور دره جوزان https://cdn.icana.ir/d/019/202009106830140091.jpg , بازدید از سد کلان و باغات انگور دره جوزان Icana
بازدید از سد کلان و باغات انگور دره جوزان https://cdn.icana.ir/d/019/202009106734180289.jpg , بازدید از سد کلان و باغات انگور دره جوزان Icana
بازدید از سد کلان و باغات انگور دره جوزان https://cdn.icana.ir/d/019/202009106567228866.jpg , بازدید از سد کلان و باغات انگور دره جوزان Icana
بازدید از سد کلان و باغات انگور دره جوزان https://cdn.icana.ir/d/019/202009101967977813.jpg , بازدید از سد کلان و باغات انگور دره جوزان Icana
بازدید از سد کلان و باغات انگور دره جوزان https://cdn.icana.ir/d/019/202009102068968518.jpg , بازدید از سد کلان و باغات انگور دره جوزان Icana
بازدید از سد کلان و باغات انگور دره جوزان https://cdn.icana.ir/d/019/202009102117414243.jpg , بازدید از سد کلان و باغات انگور دره جوزان Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

PC
Powerd By : Tasvirnet