هدر اصلی

ظهر امروز دوشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۹ در تالار آیینه برگزار شد:

دیدار روسای کمیسیون های اقتصادی مجلس با دکتر محمد باقر قالیباف


روسای کمیسیون های اقتصادی مجلس با دکتر محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی دیدار و گفت و گو کردند.
حمیدرضا راهل دوشنبه 31 شهریور 1399 ساعت 12:45
دیدار روسای کمیسیون های مجلس با دکتر محمد باقر قالیباف https://cdn.icana.ir/d/019/202009100939537293.jpg Icana
دیدار روسای کمیسیون های مجلس با دکتر محمد باقر قالیباف https://cdn.icana.ir/d/019/202009105643794383.jpg Icana
دیدار روسای کمیسیون های مجلس با دکتر محمد باقر قالیباف https://cdn.icana.ir/d/019/202009108064260595.jpg Icana
دیدار روسای کمیسیون های مجلس با دکتر محمد باقر قالیباف https://cdn.icana.ir/d/019/202009108409715882.jpg Icana
دیدار روسای کمیسیون های مجلس با دکتر محمد باقر قالیباف https://cdn.icana.ir/d/019/202009107391339625.jpg Icana
دیدار روسای کمیسیون های مجلس با دکتر محمد باقر قالیباف https://cdn.icana.ir/d/019/202009100567995846.jpg Icana
دیدار روسای کمیسیون های مجلس با دکتر محمد باقر قالیباف https://cdn.icana.ir/d/019/202009108328848787.jpg Icana
دیدار روسای کمیسیون های مجلس با دکتر محمد باقر قالیباف https://cdn.icana.ir/d/019/202009105650657699.jpg Icana
دیدار روسای کمیسیون های مجلس با دکتر محمد باقر قالیباف https://cdn.icana.ir/d/019/202009107192525822.jpg Icana
دیدار روسای کمیسیون های مجلس با دکتر محمد باقر قالیباف https://cdn.icana.ir/d/019/202009101015932475.jpg Icana
دیدار روسای کمیسیون های مجلس با دکتر محمد باقر قالیباف https://cdn.icana.ir/d/019/202009105897855295.jpg Icana
دیدار روسای کمیسیون های مجلس با دکتر محمد باقر قالیباف https://cdn.icana.ir/d/019/202009100142625113.jpg Icana
دیدار روسای کمیسیون های مجلس با دکتر محمد باقر قالیباف https://cdn.icana.ir/d/019/202009109184050209.jpg Icana
دیدار روسای کمیسیون های مجلس با دکتر محمد باقر قالیباف https://cdn.icana.ir/d/019/202009109181600374.jpg Icana
دیدار روسای کمیسیون های مجلس با دکتر محمد باقر قالیباف https://cdn.icana.ir/d/019/202009109591803360.jpg Icana
دیدار روسای کمیسیون های مجلس با دکتر محمد باقر قالیباف https://cdn.icana.ir/d/019/202009107448412746.jpg Icana
دیدار روسای کمیسیون های مجلس با دکتر محمد باقر قالیباف https://cdn.icana.ir/d/019/202009104393560354.jpg Icana
دیدار روسای کمیسیون های مجلس با دکتر محمد باقر قالیباف https://cdn.icana.ir/d/019/202009103652971761.jpg Icana
دیدار روسای کمیسیون های مجلس با دکتر محمد باقر قالیباف https://cdn.icana.ir/d/019/202009107277921059.jpg Icana
دیدار روسای کمیسیون های مجلس با دکتر محمد باقر قالیباف https://cdn.icana.ir/d/019/202009107126248677.jpg Icana
دیدار روسای کمیسیون های مجلس با دکتر محمد باقر قالیباف https://cdn.icana.ir/d/019/202009106798122053.jpg Icana
دیدار روسای کمیسیون های مجلس با دکتر محمد باقر قالیباف https://cdn.icana.ir/d/019/202009108048262387.jpg Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

PC
Powerd By : Tasvirnet