حلول ماه ربیع الاول

عصر امروز دوشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۹ برگزار شد:

نشست فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر ورزش و جوانان


نشست فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی با حضور مسعود سلطانی‌فر، وزیر ورزش و جوانان عصر امروز دوشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۹ برگزار شد.
محسن نوروزی‌فرد دوشنبه 31 شهریور 1399 ساعت 18:23
نشست فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر ورزش https://cdn.icana.ir/d/019/202009109329631331.jpg , نشست فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر Icana
نشست فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر ورزش https://cdn.icana.ir/d/019/202009100117060824.jpg , نشست فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر Icana
نشست فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر ورزش https://cdn.icana.ir/d/019/202009108864925028.jpg , نشست فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر Icana
نشست فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر ورزش https://cdn.icana.ir/d/019/202009108501954748.jpg , نشست فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر Icana
نشست فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر ورزش https://cdn.icana.ir/d/019/202009101089810735.jpg , نشست فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر Icana
نشست فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر ورزش https://cdn.icana.ir/d/019/202009101389428913.jpg , نشست فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر Icana
نشست فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر ورزش https://cdn.icana.ir/d/019/202009101150367892.jpg , نشست فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر Icana
نشست فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر ورزش https://cdn.icana.ir/d/019/202009108758530762.jpg , نشست فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر Icana
نشست فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر ورزش https://cdn.icana.ir/d/019/202009100045323885.jpg , نشست فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر Icana
نشست فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر ورزش https://cdn.icana.ir/d/019/202009107252000903.jpg , نشست فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر Icana
نشست فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر ورزش https://cdn.icana.ir/d/019/202009109905203813.jpg , نشست فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر Icana
نشست فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر ورزش https://cdn.icana.ir/d/019/202009109441988148.jpg , نشست فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر Icana
نشست فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر ورزش https://cdn.icana.ir/d/019/202009100420328078.jpg , نشست فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر Icana
نشست فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر ورزش https://cdn.icana.ir/d/019/202009107996814897.jpg , نشست فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر Icana
نشست فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر ورزش https://cdn.icana.ir/d/019/202009108587852745.jpg , نشست فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر Icana
نشست فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر ورزش https://cdn.icana.ir/d/019/202009107941329281.jpg , نشست فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر Icana
نشست فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر ورزش https://cdn.icana.ir/d/019/202009100359770921.jpg , نشست فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر Icana
نشست فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر ورزش https://cdn.icana.ir/d/019/202009101303717245.jpg , نشست فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر Icana
نشست فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر ورزش https://cdn.icana.ir/d/019/202009108103395492.jpg , نشست فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

PC
Powerd By : Tasvirnet