حلول ماه ربیع الاول

عصر امروز دوشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۹ برگزار شد:

نشست کمیته خودرو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی


نشست کمیته خودرو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی عصر امروز دوشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۹ برگزار شد.
دوشنبه 31 شهریور 1399 ساعت 18:32
نشست کمیته خودرو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/202009108426843878.jpg , نشست کمیته خودرو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای Icana
نشست کمیته خودرو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/202009108295054475.jpg , نشست کمیته خودرو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای Icana
نشست کمیته خودرو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/202009109132273166.jpg , نشست کمیته خودرو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای Icana
نشست کمیته خودرو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/202009107339928368.jpg , نشست کمیته خودرو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای Icana
نشست کمیته خودرو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/202009108322312909.jpg , نشست کمیته خودرو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای Icana
نشست کمیته خودرو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/202009109777809904.jpg , نشست کمیته خودرو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای Icana
نشست کمیته خودرو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/202009108237160231.jpg , نشست کمیته خودرو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای Icana
نشست کمیته خودرو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/202009101143944993.jpg , نشست کمیته خودرو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای Icana
نشست کمیته خودرو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/202009107059874815.jpg , نشست کمیته خودرو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای Icana
نشست کمیته خودرو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/202009101222389802.jpg , نشست کمیته خودرو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

PC
Powerd By : Tasvirnet