هدر اصلی

عصر امروز یکشنبه ۶ مهر ۱۳۹۹ برگزار شد:

دیدار جمعی از نمایندگان مجلس با شورای مرکزی جامعه فعالان مردمی اربعین و مرکز مطالعات اربعین


دیدار جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با شورای مرکزی جامعه فعالان مردمی اربعین و مرکز مطالعات اربعین عصر امروز یکشنبه ۶ مهر ۱۳۹۹ برگزار شد.
حمیدرضا راهل یکشنبه 6 مهر 1399 ساعت 18:13
دیدار جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با جامعه فعالان مردمی اربعین و مرکز مطالعات اربعین https://cdn.icana.ir/d/019/202009104765270994.jpg , نشست مشترک فراکسیون حج و زیارت مجلس با اعضای ستاد Icana
دیدار جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با جامعه فعالان مردمی اربعین و مرکز مطالعات اربعین https://cdn.icana.ir/d/019/202009103618411613.jpg , نشست مشترک فراکسیون حج و زیارت مجلس با اعضای ستاد Icana
دیدار جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با جامعه فعالان مردمی اربعین و مرکز مطالعات اربعین https://cdn.icana.ir/d/019/202009100364019200.jpg , نشست مشترک فراکسیون حج و زیارت مجلس با اعضای ستاد Icana
دیدار جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با جامعه فعالان مردمی اربعین و مرکز مطالعات اربعین https://cdn.icana.ir/d/019/202009104847815057.jpg , نشست مشترک فراکسیون حج و زیارت مجلس با اعضای ستاد Icana
دیدار جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با جامعه فعالان مردمی اربعین و مرکز مطالعات اربعین https://cdn.icana.ir/d/019/202009100134088335.jpg , نشست مشترک فراکسیون حج و زیارت مجلس با اعضای ستاد Icana
دیدار جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با جامعه فعالان مردمی اربعین و مرکز مطالعات اربعین https://cdn.icana.ir/d/019/202009104643784021.jpg , نشست مشترک فراکسیون حج و زیارت مجلس با اعضای ستاد Icana
دیدار جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با جامعه فعالان مردمی اربعین و مرکز مطالعات اربعین https://cdn.icana.ir/d/019/202009107025487241.jpg , نشست مشترک فراکسیون حج و زیارت مجلس با اعضای ستاد Icana
دیدار جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با جامعه فعالان مردمی اربعین و مرکز مطالعات اربعین https://cdn.icana.ir/d/019/202009104690649390.jpg , نشست مشترک فراکسیون حج و زیارت مجلس با اعضای ستاد Icana
دیدار جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با جامعه فعالان مردمی اربعین و مرکز مطالعات اربعین https://cdn.icana.ir/d/019/202009103997778908.jpg , نشست مشترک فراکسیون حج و زیارت مجلس با اعضای ستاد Icana
دیدار جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با جامعه فعالان مردمی اربعین و مرکز مطالعات اربعین https://cdn.icana.ir/d/019/202009104077528025.jpg , نشست مشترک فراکسیون حج و زیارت مجلس با اعضای ستاد Icana
دیدار جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با جامعه فعالان مردمی اربعین و مرکز مطالعات اربعین https://cdn.icana.ir/d/019/202009103821138340.jpg , نشست مشترک فراکسیون حج و زیارت مجلس با اعضای ستاد Icana
دیدار جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با جامعه فعالان مردمی اربعین و مرکز مطالعات اربعین https://cdn.icana.ir/d/019/202009109517895848.jpg , نشست مشترک فراکسیون حج و زیارت مجلس با اعضای ستاد Icana
دیدار جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با جامعه فعالان مردمی اربعین و مرکز مطالعات اربعین https://cdn.icana.ir/d/019/202009109419141100.jpg , نشست مشترک فراکسیون حج و زیارت مجلس با اعضای ستاد Icana
دیدار جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با جامعه فعالان مردمی اربعین و مرکز مطالعات اربعین https://cdn.icana.ir/d/019/202009109698263009.jpg , نشست مشترک فراکسیون حج و زیارت مجلس با اعضای ستاد Icana
دیدار جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با جامعه فعالان مردمی اربعین و مرکز مطالعات اربعین https://cdn.icana.ir/d/019/202009102661981198.jpg , نشست مشترک فراکسیون حج و زیارت مجلس با اعضای ستاد Icana
دیدار جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با جامعه فعالان مردمی اربعین و مرکز مطالعات اربعین https://cdn.icana.ir/d/019/202009109124926484.jpg , نشست مشترک فراکسیون حج و زیارت مجلس با اعضای ستاد Icana
دیدار جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با جامعه فعالان مردمی اربعین و مرکز مطالعات اربعین https://cdn.icana.ir/d/019/202009109016668921.jpg , نشست مشترک فراکسیون حج و زیارت مجلس با اعضای ستاد Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

PC
Powerd By : Tasvirnet