حلول ماه ربیع الاول

عصر امروز سه‌شنبه ۸ مهر ۱۳۹۹ برگزار شد:

نشست مدیریت چالش های پسماند و راهکارهای آن در فراکسیون توسعه پایدار و تأمین مالی


نشست مدیریت چالش های پسماند و راهکارهای آن با تأکید بر ایجاد نیروگاه های زباله سوز عصر امروز سه‌شنبه ۸ مهرماه ۱۳۹۹ در فراکسیون توسعه پایدار و تأمین مالی مجلس شورای اسلامی با حضور تمامی اعضاء برگزار شد.
فرج صمدی سه‌شنبه 8 مهر 1399 ساعت 18:32
نشست مدیریت چالش های پسماند و راهکارهای آن https://cdn.icana.ir/d/019/202009107051256523.jpg Icana
نشست مدیریت چالش های پسماند و راهکارهای آن https://cdn.icana.ir/d/019/202009105271109667.jpg Icana
نشست مدیریت چالش های پسماند و راهکارهای آن https://cdn.icana.ir/d/019/202009100352789857.jpg Icana
نشست مدیریت چالش های پسماند و راهکارهای آن https://cdn.icana.ir/d/019/202009100927058031.jpg Icana
نشست مدیریت چالش های پسماند و راهکارهای آن https://cdn.icana.ir/d/019/202009101108580476.jpg Icana
نشست مدیریت چالش های پسماند و راهکارهای آن https://cdn.icana.ir/d/019/202009101005353815.jpg Icana
نشست مدیریت چالش های پسماند و راهکارهای آن https://cdn.icana.ir/d/019/202009104988261164.jpg Icana
نشست مدیریت چالش های پسماند و راهکارهای آن https://cdn.icana.ir/d/019/202009103833398318.jpg Icana
نشست مدیریت چالش های پسماند و راهکارهای آن https://cdn.icana.ir/d/019/202009105951819037.jpg Icana
نشست مدیریت چالش های پسماند و راهکارهای آن https://cdn.icana.ir/d/019/202009105645720432.jpg Icana
نشست مدیریت چالش های پسماند و راهکارهای آن https://cdn.icana.ir/d/019/202009106196562732.jpg Icana
نشست مدیریت چالش های پسماند و راهکارهای آن https://cdn.icana.ir/d/019/202009101191869857.jpg Icana
نشست مدیریت چالش های پسماند و راهکارهای آن https://cdn.icana.ir/d/019/202009104513953758.jpg Icana
نشست مدیریت چالش های پسماند و راهکارهای آن https://cdn.icana.ir/d/019/202009105277678137.jpg Icana
نشست مدیریت چالش های پسماند و راهکارهای آن https://cdn.icana.ir/d/019/202009102513506508.jpg Icana
نشست مدیریت چالش های پسماند و راهکارهای آن https://cdn.icana.ir/d/019/202009102669091818.jpg Icana
نشست مدیریت چالش های پسماند و راهکارهای آن https://cdn.icana.ir/d/019/202009104119770294.jpg Icana
نشست مدیریت چالش های پسماند و راهکارهای آن https://cdn.icana.ir/d/019/202009104023810492.jpg Icana
نشست مدیریت چالش های پسماند و راهکارهای آن https://cdn.icana.ir/d/019/202009105510418039.jpg Icana
نشست مدیریت چالش های پسماند و راهکارهای آن https://cdn.icana.ir/d/019/202009103093178244.jpg Icana
نشست مدیریت چالش های پسماند و راهکارهای آن https://cdn.icana.ir/d/019/202009107900155746.jpg Icana
نشست مدیریت چالش های پسماند و راهکارهای آن https://cdn.icana.ir/d/019/202009103196591235.jpg Icana
نشست مدیریت چالش های پسماند و راهکارهای آن https://cdn.icana.ir/d/019/202009103728592557.jpg Icana
نشست مدیریت چالش های پسماند و راهکارهای آن https://cdn.icana.ir/d/019/202009104957604804.jpg Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

PC
Powerd By : Tasvirnet