حلول ماه ربیع الاول

عصر امروز چهارشنبه ۹ مهر ۱۳۹۹ با حضور جمعی از کارگران برگزار شد:

نشست بررسی مشکلات کارگران هفت تپه با حضور نایب رئیس مجلس


نشست بررسی مشکلات کارگران هفت تپه با حضور علی نیکزاد ثمری، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی و جمعی از نمایندگان عصر امروز چهارشنبه ۹ مهر ۱۳۹۹ از زاویه دوربین خبرگزاری خانه ملت.
محسن نوروزی‌فرد چهارشنبه 9 مهر 1399 ساعت 19:38
نشست بررسی مشکلات کارگران هفت تپه با حضور نایب رئیس مجلس https://cdn.icana.ir/d/019/202009101583388476.jpg , نشست بررسی مشکلات کارگران هفت تپه با حضور نایب رئی Icana
نشست بررسی مشکلات کارگران هفت تپه با حضور نایب رئیس مجلس https://cdn.icana.ir/d/019/202009101509042921.jpg , نشست بررسی مشکلات کارگران هفت تپه با حضور نایب رئی Icana
نشست بررسی مشکلات کارگران هفت تپه با حضور نایب رئیس مجلس https://cdn.icana.ir/d/019/202009102607083917.jpg , نشست بررسی مشکلات کارگران هفت تپه با حضور نایب رئی Icana
نشست بررسی مشکلات کارگران هفت تپه با حضور نایب رئیس مجلس https://cdn.icana.ir/d/019/202009101908347495.jpg , نشست بررسی مشکلات کارگران هفت تپه با حضور نایب رئی Icana
نشست بررسی مشکلات کارگران هفت تپه با حضور نایب رئیس مجلس https://cdn.icana.ir/d/019/202009101964060079.jpg , نشست بررسی مشکلات کارگران هفت تپه با حضور نایب رئی Icana
نشست بررسی مشکلات کارگران هفت تپه با حضور نایب رئیس مجلس https://cdn.icana.ir/d/019/202009102073621950.jpg , نشست بررسی مشکلات کارگران هفت تپه با حضور نایب رئی Icana
نشست بررسی مشکلات کارگران هفت تپه با حضور نایب رئیس مجلس https://cdn.icana.ir/d/019/202009109272046164.jpg , نشست بررسی مشکلات کارگران هفت تپه با حضور نایب رئی Icana
نشست بررسی مشکلات کارگران هفت تپه با حضور نایب رئیس مجلس https://cdn.icana.ir/d/019/202009103962172023.jpg , نشست بررسی مشکلات کارگران هفت تپه با حضور نایب رئی Icana
نشست بررسی مشکلات کارگران هفت تپه با حضور نایب رئیس مجلس https://cdn.icana.ir/d/019/202009104022729180.jpg , نشست بررسی مشکلات کارگران هفت تپه با حضور نایب رئی Icana
نشست بررسی مشکلات کارگران هفت تپه با حضور نایب رئیس مجلس https://cdn.icana.ir/d/019/202009109547976385.jpg , نشست بررسی مشکلات کارگران هفت تپه با حضور نایب رئی Icana
نشست بررسی مشکلات کارگران هفت تپه با حضور نایب رئیس مجلس https://cdn.icana.ir/d/019/202009104435076834.jpg , نشست بررسی مشکلات کارگران هفت تپه با حضور نایب رئی Icana
نشست بررسی مشکلات کارگران هفت تپه با حضور نایب رئیس مجلس https://cdn.icana.ir/d/019/202009104342843626.jpg , نشست بررسی مشکلات کارگران هفت تپه با حضور نایب رئی Icana
نشست بررسی مشکلات کارگران هفت تپه با حضور نایب رئیس مجلس https://cdn.icana.ir/d/019/202009100228825282.jpg , نشست بررسی مشکلات کارگران هفت تپه با حضور نایب رئی Icana
نشست بررسی مشکلات کارگران هفت تپه با حضور نایب رئیس مجلس https://cdn.icana.ir/d/019/202009108805633301.jpg , نشست بررسی مشکلات کارگران هفت تپه با حضور نایب رئی Icana
نشست بررسی مشکلات کارگران هفت تپه با حضور نایب رئیس مجلس https://cdn.icana.ir/d/019/202009108138945589.jpg , نشست بررسی مشکلات کارگران هفت تپه با حضور نایب رئی Icana
نشست بررسی مشکلات کارگران هفت تپه با حضور نایب رئیس مجلس https://cdn.icana.ir/d/019/202009108651724958.jpg , نشست بررسی مشکلات کارگران هفت تپه با حضور نایب رئی Icana
نشست بررسی مشکلات کارگران هفت تپه با حضور نایب رئیس مجلس https://cdn.icana.ir/d/019/202009108517008576.jpg , نشست بررسی مشکلات کارگران هفت تپه با حضور نایب رئی Icana
نشست بررسی مشکلات کارگران هفت تپه با حضور نایب رئیس مجلس https://cdn.icana.ir/d/019/202009109129288012.jpg , نشست بررسی مشکلات کارگران هفت تپه با حضور نایب رئی Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

PC
Powerd By : Tasvirnet