حلول ماه ربیع الاول

نشست بررسی تبصره 16 قانون بودجه با حضور نایب رئیس مجلس


نشست بررسی تبصره 16 قانون بودجه عصر امروز سه شنبه 22 مهرماه با حضور علی نیکزاد ثمری، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی برگزار شد.
فرج صمدی سه‌شنبه 22 مهر 1399 ساعت 20:16
نشست بررسی تبصره 16 قانون بودجه با حضور نایب رئیس مجلس https://cdn.icana.ir/d/019/202010103417567932.jpg Icana
نشست بررسی تبصره 16 قانون بودجه با حضور نایب رئیس مجلس https://cdn.icana.ir/d/019/202010100540104886.jpg Icana
نشست بررسی تبصره 16 قانون بودجه با حضور نایب رئیس مجلس https://cdn.icana.ir/d/019/202010100449734975.jpg Icana
نشست بررسی تبصره 16 قانون بودجه با حضور نایب رئیس مجلس https://cdn.icana.ir/d/019/202010102847026352.jpg Icana
نشست بررسی تبصره 16 قانون بودجه با حضور نایب رئیس مجلس https://cdn.icana.ir/d/019/202010101371648269.jpg Icana
نشست بررسی تبصره 16 قانون بودجه با حضور نایب رئیس مجلس https://cdn.icana.ir/d/019/202010102408572012.jpg Icana
نشست بررسی تبصره 16 قانون بودجه با حضور نایب رئیس مجلس https://cdn.icana.ir/d/019/202010100726620928.jpg Icana
نشست بررسی تبصره 16 قانون بودجه با حضور نایب رئیس مجلس https://cdn.icana.ir/d/019/202010105563178679.jpg Icana
نشست بررسی تبصره 16 قانون بودجه با حضور نایب رئیس مجلس https://cdn.icana.ir/d/019/202010103562224734.jpg Icana
نشست بررسی تبصره 16 قانون بودجه با حضور نایب رئیس مجلس https://cdn.icana.ir/d/019/202010104242306797.jpg Icana
نشست بررسی تبصره 16 قانون بودجه با حضور نایب رئیس مجلس https://cdn.icana.ir/d/019/202010100268872857.jpg Icana
نشست بررسی تبصره 16 قانون بودجه با حضور نایب رئیس مجلس https://cdn.icana.ir/d/019/202010109532446855.jpg Icana
نشست بررسی تبصره 16 قانون بودجه با حضور نایب رئیس مجلس https://cdn.icana.ir/d/019/202010102740632086.jpg Icana
نشست بررسی تبصره 16 قانون بودجه با حضور نایب رئیس مجلس https://cdn.icana.ir/d/019/202010102546642329.jpg Icana
نشست بررسی تبصره 16 قانون بودجه با حضور نایب رئیس مجلس https://cdn.icana.ir/d/019/202010102630118040.jpg Icana
نشست بررسی تبصره 16 قانون بودجه با حضور نایب رئیس مجلس https://cdn.icana.ir/d/019/202010100002980358.jpg Icana
نشست بررسی تبصره 16 قانون بودجه با حضور نایب رئیس مجلس https://cdn.icana.ir/d/019/202010109658592071.jpg Icana
نشست بررسی تبصره 16 قانون بودجه با حضور نایب رئیس مجلس https://cdn.icana.ir/d/019/202010100511474143.jpg Icana
نشست بررسی تبصره 16 قانون بودجه با حضور نایب رئیس مجلس https://cdn.icana.ir/d/019/202010103854575159.jpg Icana
نشست بررسی تبصره 16 قانون بودجه با حضور نایب رئیس مجلس https://cdn.icana.ir/d/019/202010107872168110.jpg Icana
نشست بررسی تبصره 16 قانون بودجه با حضور نایب رئیس مجلس https://cdn.icana.ir/d/019/202010103955379534.jpg Icana
نشست بررسی تبصره 16 قانون بودجه با حضور نایب رئیس مجلس https://cdn.icana.ir/d/019/202010104802713357.jpg Icana
نشست بررسی تبصره 16 قانون بودجه با حضور نایب رئیس مجلس https://cdn.icana.ir/d/019/202010109755907031.jpg Icana
نشست بررسی تبصره 16 قانون بودجه با حضور نایب رئیس مجلس https://cdn.icana.ir/d/019/202010102930481537.jpg Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

PC
Powerd By : Tasvirnet