حلول ماه ربیع الاول

جلسه نهایی پیگیری و نظارت میدانی رئیس مجلس در استان سیستان و بلوچستان


جلسه نهایی پیگیری و نظارت میدانی دکتر محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در استان سیستان و بلوچستان برگزار شد.
حمیدرضا راهل , مجید حسینی چهارشنبه 23 مهر 1399 ساعت 12:21
جلسه نهایی پیگیری و نظارت میدانی رئیس مجلس در استان سیستان و بلوچستان https://cdn.icana.ir/d/019/202010106348932637.jpg Icana
جلسه نهایی پیگیری و نظارت میدانی رئیس مجلس در استان سیستان و بلوچستان https://cdn.icana.ir/d/019/202010106430172392.jpg Icana
جلسه نهایی پیگیری و نظارت میدانی رئیس مجلس در استان سیستان و بلوچستان https://cdn.icana.ir/d/019/202010106911193739.jpg Icana
جلسه نهایی پیگیری و نظارت میدانی رئیس مجلس در استان سیستان و بلوچستان https://cdn.icana.ir/d/019/202010107007153541.jpg Icana
جلسه نهایی پیگیری و نظارت میدانی رئیس مجلس در استان سیستان و بلوچستان https://cdn.icana.ir/d/019/202010106748900560.jpg Icana
جلسه نهایی پیگیری و نظارت میدانی رئیس مجلس در استان سیستان و بلوچستان https://cdn.icana.ir/d/019/202010106805731122.jpg Icana
جلسه نهایی پیگیری و نظارت میدانی رئیس مجلس در استان سیستان و بلوچستان https://cdn.icana.ir/d/019/202010107292051667.jpg Icana
جلسه نهایی پیگیری و نظارت میدانی رئیس مجلس در استان سیستان و بلوچستان https://cdn.icana.ir/d/019/202010105854795827.jpg Icana
جلسه نهایی پیگیری و نظارت میدانی رئیس مجلس در استان سیستان و بلوچستان https://cdn.icana.ir/d/019/202010105685981108.jpg Icana
جلسه نهایی پیگیری و نظارت میدانی رئیس مجلس در استان سیستان و بلوچستان https://cdn.icana.ir/d/019/202010109860715771.jpg Icana
جلسه نهایی پیگیری و نظارت میدانی رئیس مجلس در استان سیستان و بلوچستان https://cdn.icana.ir/d/019/202010109873386192.jpg Icana
جلسه نهایی پیگیری و نظارت میدانی رئیس مجلس در استان سیستان و بلوچستان https://cdn.icana.ir/d/019/202010102728249933.jpg Icana
جلسه نهایی پیگیری و نظارت میدانی رئیس مجلس در استان سیستان و بلوچستان https://cdn.icana.ir/d/019/202010102034150808.jpg Icana
جلسه نهایی پیگیری و نظارت میدانی رئیس مجلس در استان سیستان و بلوچستان https://cdn.icana.ir/d/019/202010102121353114.jpg Icana
جلسه نهایی پیگیری و نظارت میدانی رئیس مجلس در استان سیستان و بلوچستان https://cdn.icana.ir/d/019/202010101816517704.jpg Icana
جلسه نهایی پیگیری و نظارت میدانی رئیس مجلس در استان سیستان و بلوچستان https://cdn.icana.ir/d/019/202010101883037411.jpg Icana
جلسه نهایی پیگیری و نظارت میدانی رئیس مجلس در استان سیستان و بلوچستان https://cdn.icana.ir/d/019/202010101952724724.jpg Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

PC
Powerd By : Tasvirnet