هدر اصلی

نشست مجلس و دولت برای تامین منابع طرح معیشتی مجلس


نشست مجلس و دولت برای تامین منابع طرح معیشتی مجلس در تاریخ ۴ آذر 1399 از زاویه دید دوربین خبرگزاری خانه ملت.
یکشنبه 4 آبان 1399 ساعت 13:24
نشست مجلس و دولت برای تامین منابع طرح معیشتی مجلس در تاریخ ۴ آذر 1399 https://cdn.icana.ir/d/019/202010100078278069.jpg Icana
نشست مجلس و دولت برای تامین منابع طرح معیشتی مجلس در تاریخ ۴ آذر 1399 https://cdn.icana.ir/d/019/202010106431634764.jpg Icana
نشست مجلس و دولت برای تامین منابع طرح معیشتی مجلس در تاریخ ۴ آذر 1399 https://cdn.icana.ir/d/019/202010106529830522.jpg Icana
نشست مجلس و دولت برای تامین منابع طرح معیشتی مجلس در تاریخ ۴ آذر 1399 https://cdn.icana.ir/d/019/202010101698557659.jpg Icana
نشست مجلس و دولت برای تامین منابع طرح معیشتی مجلس در تاریخ ۴ آذر 1399 https://cdn.icana.ir/d/019/202010100937686932.jpg Icana
نشست مجلس و دولت برای تامین منابع طرح معیشتی مجلس در تاریخ ۴ آذر 1399 https://cdn.icana.ir/d/019/202010106627653622.jpg Icana
نشست مجلس و دولت برای تامین منابع طرح معیشتی مجلس در تاریخ ۴ آذر 1399 https://cdn.icana.ir/d/019/202010107915709313.jpg Icana
نشست مجلس و دولت برای تامین منابع طرح معیشتی مجلس در تاریخ ۴ آذر 1399 https://cdn.icana.ir/d/019/202010107985210296.jpg Icana
نشست مجلس و دولت برای تامین منابع طرح معیشتی مجلس در تاریخ ۴ آذر 1399 https://cdn.icana.ir/d/019/202010109987908031.jpg Icana
نشست مجلس و دولت برای تامین منابع طرح معیشتی مجلس در تاریخ ۴ آذر 1399 https://cdn.icana.ir/d/019/202010102142917982.jpg Icana
نشست مجلس و دولت برای تامین منابع طرح معیشتی مجلس در تاریخ ۴ آذر 1399 https://cdn.icana.ir/d/019/202010102227139012.jpg Icana
نشست مجلس و دولت برای تامین منابع طرح معیشتی مجلس در تاریخ ۴ آذر 1399 https://cdn.icana.ir/d/019/202010107030642908.jpg Icana
نشست مجلس و دولت برای تامین منابع طرح معیشتی مجلس در تاریخ ۴ آذر 1399 https://cdn.icana.ir/d/019/202010109786485611.jpg Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

PC
Powerd By : Tasvirnet