هدر اصلی

بازدید نایب رئیس مجلس از یک کارخانه داروسازی


قاضی زاده هاشمی نایب رئیس مجلس امروز از کارخانه گروه داروسازی کیمیافام بازدید کرد.
یکشنبه 4 آبان 1399 ساعت 16:24
بازدید نایب رئیس مجلس از کارخانه گروه داروسازی کیمیافام https://cdn.icana.ir/d/019/202010106576629087.jpg , بازدید, نایب رئیس مجلس, کارخانه گروه داروسازی کیمیافام Icana
بازدید نایب رئیس مجلس از کارخانه گروه داروسازی کیمیافام https://cdn.icana.ir/d/019/202010104348465034.jpg , بازدید, نایب رئیس مجلس, کارخانه گروه داروسازی کیمیافام Icana
بازدید نایب رئیس مجلس از کارخانه گروه داروسازی کیمیافام https://cdn.icana.ir/d/019/202010107117544243.jpg , بازدید, نایب رئیس مجلس, کارخانه گروه داروسازی کیمیافام Icana
بازدید نایب رئیس مجلس از کارخانه گروه داروسازی کیمیافام https://cdn.icana.ir/d/019/202010107172884163.jpg , بازدید, نایب رئیس مجلس, کارخانه گروه داروسازی کیمیافام Icana
https://cdn.icana.ir/d/019/202010109468444638.jpg Icana
بازدید نایب رئیس مجلس از کارخانه گروه داروسازی کیمیافام https://cdn.icana.ir/d/019/202010109254165469.jpg Icana
بازدید نایب رئیس مجلس از کارخانه گروه داروسازی کیمیافام https://cdn.icana.ir/d/019/202010101085523042.jpg , بازدید, نایب رئیس مجلس, کارخانه گروه داروسازی کیمیافام Icana
بازدید نایب رئیس مجلس از کارخانه گروه داروسازی کیمیافام https://cdn.icana.ir/d/019/202010100957700859.jpg , بازدید, نایب رئیس مجلس, کارخانه گروه داروسازی کیمیافام Icana
بازدید نایب رئیس مجلس از کارخانه گروه داروسازی کیمیافام https://cdn.icana.ir/d/019/202010106659545809.jpg , بازدید, نایب رئیس مجلس, کارخانه گروه داروسازی کیمیافام Icana
بازدید نایب رئیس مجلس از کارخانه گروه داروسازی کیمیافام https://cdn.icana.ir/d/019/202010109340622456.jpg Icana
بازدید نایب رئیس مجلس از کارخانه گروه داروسازی کیمیافام https://cdn.icana.ir/d/019/202010101141838318.jpg , بازدید, نایب رئیس مجلس, کارخانه گروه داروسازی کیمیافام Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

PC
Powerd By : Tasvirnet