خبرگزاری خانه ملت

هدر اصلی

نشست فراکسیون انقلاب اسلامی با حضور رئیس مجلس


نشست فراکسیون انقلاب اسلامی دوشنبه 28 مهرماه با حضور دکتر محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی و اعضای این فراکسیون برگزار شد.
فرج صمدی دوشنبه 5 آبان 1399 ساعت 18:28
نشست فراکسیون انقلاب اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/202010105401019768.jpg , نشست فراکسیون انقلاب اسلامی Icana
نشست فراکسیون انقلاب اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/202010103037289035.jpg , نشست فراکسیون انقلاب اسلامی Icana
نشست فراکسیون انقلاب اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/202010104349773253.jpg , نشست فراکسیون انقلاب اسلامی Icana
نشست فراکسیون انقلاب اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/202010103937230208.jpg , نشست فراکسیون انقلاب اسلامی Icana
نشست فراکسیون انقلاب اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/202010109064700450.jpg , نشست فراکسیون انقلاب اسلامی Icana
نشست فراکسیون انقلاب اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/202010104700571682.jpg , نشست فراکسیون انقلاب اسلامی Icana
نشست فراکسیون انقلاب اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/202010107920377884.jpg , نشست فراکسیون انقلاب اسلامی Icana
نشست فراکسیون انقلاب اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/202010105329494882.jpg , نشست فراکسیون انقلاب اسلامی Icana
نشست فراکسیون انقلاب اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/202010101010773805.jpg , نشست فراکسیون انقلاب اسلامی Icana
نشست فراکسیون انقلاب اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/202010104220217874.jpg , نشست فراکسیون انقلاب اسلامی Icana
نشست فراکسیون انقلاب اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/202010107668087453.jpg , نشست فراکسیون انقلاب اسلامی Icana
نشست فراکسیون انقلاب اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/202010103549001388.jpg , نشست فراکسیون انقلاب اسلامی Icana
نشست فراکسیون انقلاب اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/202010101174597390.jpg , نشست فراکسیون انقلاب اسلامی Icana
نشست فراکسیون انقلاب اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/202010105443225055.jpg , نشست فراکسیون انقلاب اسلامی Icana
نشست فراکسیون انقلاب اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/202010101988632761.jpg , نشست فراکسیون انقلاب اسلامی Icana
نشست فراکسیون انقلاب اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/202010101812178523.jpg , نشست فراکسیون انقلاب اسلامی Icana
نشست فراکسیون انقلاب اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/202010108129326587.jpg , نشست فراکسیون انقلاب اسلامی Icana
نشست فراکسیون انقلاب اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/202010105975212738.jpg , نشست فراکسیون انقلاب اسلامی Icana
نشست فراکسیون انقلاب اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/202010102066855305.jpg , نشست فراکسیون انقلاب اسلامی Icana
نشست فراکسیون انقلاب اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/202010108517637708.jpg , نشست فراکسیون انقلاب اسلامی Icana
نشست فراکسیون انقلاب اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/202010102459207137.jpg , نشست فراکسیون انقلاب اسلامی Icana
نشست فراکسیون انقلاب اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/202010100042022151.jpg , نشست فراکسیون انقلاب اسلامی Icana
نشست فراکسیون انقلاب اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/202010106261054937.jpg , نشست فراکسیون انقلاب اسلامی Icana
نشست فراکسیون انقلاب اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/202010109801284034.jpg , نشست فراکسیون انقلاب اسلامی Icana
نشست فراکسیون انقلاب اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/202010109923073291.jpg , نشست فراکسیون انقلاب اسلامی Icana
نشست فراکسیون انقلاب اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/202010100019033221.jpg , نشست فراکسیون انقلاب اسلامی Icana
نشست فراکسیون انقلاب اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/202010105687638583.jpg , نشست فراکسیون انقلاب اسلامی Icana
نشست فراکسیون انقلاب اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/202010109986950156.jpg , نشست فراکسیون انقلاب اسلامی Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

PC
Powerd By : Tasvirnet